Oslavte s námi Světový den vody!

Světový den vody se slaví každý rok vždy 22. března. Tato tradice vznikla již v roce 1993, tedy před více než dvaceti lety, kdy březnový Den vody vyhlásilo Valné shromáždění OSN. Důvodem byla starost o ochranu vodních zdrojů na Zemi, která se stala s postupem globalizace a zlepšováním životní úrovně lidí v mnoha zemích světa zcela nezbytnou.

Od té doby se podařilo hodně věcí zlepšit, ale přetrvává základní problém. Je jím rozpor mezi růstem potřeby vody a jejími zdroji, které nejsou nevyčerpatelné. Dobře to vyjadřuje letošní téma Světového dne vody, kterým je „Voda a udržitelný rozvoj“.  Podle údajů OSN potřeba vody vzroste do roku 2030 o 30 %. To je ohromné číslo, zejména ve srovnání s tím, že přírodní zdroje vody jsou stále vzácnější, zejména té sladké, kterou lidstvo ke svému přežití potřebuje. Naštěstí přibývá možností recyklace vody a opětovného využití odpadních vod.

V celosvětovém kontextu získává stále větší podporu ekonomika udržitelného rozvoje, která se nazývá také energetikou kruhovou, kdy se nevratně nevyčerpávají světové zdroje surovin a samozřejmě také vody. Zelenou proto mají všechny inovativní technologie, které k udržitelnosti zdrojů přispívají, jako například ty, které využívají odpadní vody nebo recyklují materiály, teplo a energii.

Můžeme se podívat například do Norska, které si své čisté přírody opravdu umí vážit. Největší světový chovatel lososů, společnost Marine Harvest, uzavřel s Veolií smlouvu o výstavbě tří zařízení na recyklaci odpadních vod, která budou patřit mezi největší a nejmodernější svého druhu. Již v letech 2010 a 2011 Veolia dodala norské společnosti dva provozy na recyklaci vody pro sádky v Dalsfjordu. Nejnovější zakázka se týká tří recyklačních zařízení navržených speciálně pro chov mladých lososů (tzv. strdlic) ve steinsvických sádkách. Zdejší chov vyprodukuje ročně přibližně 5,3 milióny kusů mladých lososů s využitím pouhých 250 až 500 litrů vody na kilogram ryb. Celková kapacita všech tří zařízení na recyklaci odpadních vod je asi 17 tisíc kubíků vody za hodinu. Zařízení jsou schopna upravovat jak sladkou, tak i slanou vodu a zajišťují opětovné využití až 99 procent vody, která se při chovu ryb spotřebuje. Veolia v těchto zařízeních uplatňuje celou řadu vlastních technologií, jako například biofilmový reaktor MBBR. Společnost rovněž stojí za vývojem přístrojového vybavení provozu pro systém dispečerského řízení a sběru dat SCADA.

Vodárenské společnosti ze skupiny Veolia Česká republika připravily u příležitosti Světového dne vody 2015 pro veřejnost řadu akcí a exkurzí. Najděte si čas na návštěvu, budete vítáni!

PDF
Termíny Dnů otevřených dveří Veolia ČR 2015 (75.55 KB)
 
1.SčV

Exkurze na čistírny odpadních vod (ČOV) a úpravnu vody Kozičín. Časy jsou vždy stejné a prohlídky začínají od 9, 10, 11 a 13 hodin.

 • ČOV Milín  20.3.
 • ČOV Český Brod  23.3.
 • ČOV Říčany  24.3.
 • ČOV Sedlčany 24.3.
 • ČOV Příbram 27.3.
 • ÚV Kozičín  26.3.
Středočeské vodárny

V pondělí 23. března otevřou areál vodárny na Kladně (ulice U Vodojemu 3085), veřejnosti zpřístupní dispečink a věžový vodojem, dále ČOV Kralupy nad Vltavou a ČOV Mělník, vždy od 8 do 17 hodin. V sobotu 21. března bude od 9 do 16 hodin otevřena úpravna vody na Klíčavě.

Vodárna Plzeň

Pro veřejnost otevře 22. března čistírnu odpadních vod v Plzni (ulice Jateční). Z organizačních důvodů je nutné se dopředu nahlásit, a to emailem: [email protected], příp. v pracovní době (PO-PÁ 7-15h) i telefonicky: 377 413 623. Zkušení průvodci Vám budou k dispozici na prohlídky od 9 a od 13 hodin. Nově bude otevřena i čistírna odpadních vod ve Starém Plzenci (ulice Luční). Exkurze zde budou organizovány po skupinách, a to od 9 do 13 hodin.

Pražské vodovody a kanalizace (PVK)

Pořádají tradiční dny otevřených dveří v Muzeu pražského vodárenství ve vodárně v Podolí. Otevřeno bude 21. a 22. března, vždy od 9,30 do 16,30 hodin. Pro děti je připravené divadelní představení O zlaté rybce, které se bude konat v čerpací stanici vodárny Podolí v sobotu 21. března od 11 a od 14 hodin. Kapacita je omezená, proto pokud chcete vidět premiéru představení divadelního souboru Pruhované panenky, přijďte včas!

Moravská vodárenská (MOVO)

Pořádá dny otevřených dveří v pondělí 23. března v odpoledních hodinách. Navíc nabízí na některých objektech i menší rozbory vody, z vlastních studní návštěvníků. Zjistí orientační hodnoty dusičnanů, tvrdosti vody a amonných iontů. Doby prohlídek na jednotlivých objektech:

 • ČOV Nové Sady Olomouc (minirozbory) 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15
 • Úpravna vody Černovír Olomouc (minirozbory) 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
 •  ČS Chválkovice, Olomouc (pouze prohlídka) 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
 • ČOV Uničov (pouze prohlídka) 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
 • ČOV Prostějov - Kralický Háj (minirozbory) 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
 • ČOV Zlín – Malenovice (minirozbory) 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
 • Úpravna vody Klečůvka u Zlína (minirozbory) 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 
Královéhradecká provozní

Organizuje dny otevřených dveří v měsíci dubnu, 18. dubna od 9 do 14 hodin bude veřejnosti zpřístupněna čistírna odpadních vod v Hradci Králové.

Severočeské vodovody a kanalizace

Spustí u příležitosti Světového dne vody ve spolupráci s rybáři výtvarnou soutěž pro žáky základních škol, zakončenou výsadbou lipana podhorního. Pro žáky ZŠ chystají ve spolupráci s rádiem Hit vědomostní soutěž. Sledujte webové stránky www.scvk.cz
Dny otevřených dveří na provozech budou organizovat v letošním květnu a červnu.

 

.....

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com

(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100 %) a po vyloučení Dalkie France.