Podpora dobrých nápadů pokračuje i v roce 2017!

Nadační fond Veolia podporuje v Moravskoslezském a Olomouckém kraji dobré nápady začínajících podnikatelů již osmnáctým rokem. Dne 14. února proběhlo v Ostravě letošní první zasedání schvalovacího výboru, na kterém byla schválena finanční podpora pro 11 projektů, díky nimž získá práci 15 osob, z toho 4 zdravotně znevýhodněné. Za dobu existence programu již bylo podpořeno 2 093 nových pracovních míst částkou přesahující 98 mil. Kč.

Nadační fond Veolia podporuje v Moravskoslezském a Olomouckém kraji dobré nápady začínajících podnikatelů již osmnáctým rokem. Dne 14. února proběhlo v Ostravě letošní první zasedání schvalovacího výboru, na kterém byla schválena finanční podpora pro 11 projektů, díky nimž získá práci 15 osob, z toho 4 zdravotně znevýhodněné. Za dobu existence programu již bylo podpořeno 2 093 nových pracovních míst částkou přesahující 98 mil. Kč.

Nadační fond Veolia podporuje především tradiční i netradiční řemesla a projekty přinášející společenskou prospěšnost obyvatelům. Valentýnské zasedání schvalovacího výboru se opět neslo především v duchu tradičních řemesel, která v dnešní době znovu nachází své místo. Díky pomoci Nadačního fondu Veolia tak vzniknou v Sedlnicích a Kunčičkách u Bašky dvě nové truhlářské dílny a v Opavě autoservis či domácí cukrářská výrobna.  

Jsme velmi rádi, že i letos můžeme podpořit projekt zaměstnávající osoby zdravotně postižené. Společnost VASMI trade zřizuje i s pomocí Nadačního fondu Veolia v Dolních Tošanovicích novou provozovnu na zpracování zeleniny, a nově tak najdou práci 4 zdravotně znevýhodnění spoluobčané.

I únorové zasedání potvrdilo rozmach alternativních způsobů předškolního vzdělávání. Tentokrát byl podpořen projekt Lesní školky v Raduni u Opavy.