Soutěž Škola do přírody dospěla do finále. Které soutěžní týmy se zúčastní lákavých výletů?

Soutěž Škola do přírody, zaměřená na podporu biodiverzity (přírodní rozmanitosti) a environmentální výchovu, vyhlášená u příležitosti Světového dne vody v březnu 2015, dospěla do svého konce. Ve středu 20.5. vybrala hodnoticí komise složená ze zástupců společnosti Veolia Česká republika, agentury PR Konektor a odborného partnera soutěže Českého svazu ochránců přírody vítěze jednotlivých kategorií.

Nejlépe byly ohodnoceny projekty dětí ze ZŠ v Libochovicích, ze Sdružení dobrovolných hasičů Kardavec a ze ZŠ Břidličná. Úplný seznam vítězů najdete na konci této zprávy.

Účastníky soutěže se mohly stát kolektivy dětí ve věku druhého stupně základní školy (6.-9. třída) – celé třídy, speciálně utvořené týmy, přírodovědné kroužky, zájmové oddíly apod. pod dohledem odpovědné osoby (učitel, lektor kroužku, vedoucí oddílu).
 
Soutěžní týmy měly za úkol vyhledat z hlediska druhové rozmanitosti zajímavou lokalitou v okolí školy – ať už je zajímavá biologickou pestrostí, nebo naopak zdánlivou sterilitou – tu popsat, a zpracovat návrh projektu na její zachování či obnovení.
Podle charakteru vybrané lokality byly projekty rozděleny do těchto kategorií: lokalita bohatá na biodiverzitu, lokalita s ohroženou či vymizelou biodiverzitou a mokřadní lokalita. Komise hodnotila projekty z hlediska praktického dopadu řešení, proveditelnosti, originality a podle zapojení samotných žáků do realizace.
 
Vítězné projekty
 
Kategorie 1: Lokalita bohatá na biodiverzitu

  1. místo: Appleteam ze ZŠ J.E.Purkyně v Libochovicích
  2. místo: Mimoni ze ZŠ ve Vraném nad Vltavou
  3. místo: Meandrovci ze ZŠ Masarykova v Bohumíně

Kategorie 2: Lokalita s ohroženou či vymizelou biodiverzitou

  1. místo:  Plamínci ze SDH Kardavec z obce Hluboš na Příbramsku
  2. místo: Šestka ze ZŠ Břidličná
  3. místo: Sekunda z Gymnázia v České Kamenici

Zvláštní kategorie: Mokřadní lokalita

  1. místo: Zubaté žáby ze ZŠ Břidličná
  2. místo: Čolci ze ZŠ Masarykova v Bohumíně
  3.  místo: Mladý přírodovědec ze ZŠ v Havířově 

Vítězové prvních dvou kategorií budou pozváni na komentovanou prohlídku nově otevřeného Vodního domu u vodní nádrže Želivka. Vítěz zvláštní kategorie dostane pozvánku na návštěvu areálu rybníka Katlov na Kutnohorsku za doprovodu Jakuba Vágnera. Další ocenění v každé kategorii obdrží věcné ceny.
 
Oceněným gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast!

Více informací o soutěži a představení oceněných projektů najdete na www.biodiverzita-veolia.cz.
 
Kontakt:
Vendula Valentová
CSR manažerka
VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
[email protected]