Společně s Jakubem Vágnerem jsme vysadili pstruhy do Labe

Vodohospodářská společnost Veolia Voda Česká republika, a.s., a Nadační fond Veolia spolu s neziskovou organizací Sladkovodní giganti, o. s., známého rybáře a ochranáře Jakuba Vágnera uspořádaly v rámci projektu Cesta pstruha další vysazení lososovitých druhů ryb do řeky Labe ve Špindlerově Mlýně.

V rámci projektu Cesta pstruha bylo postupně vysazeno již více než 8 tun ryb. V letech 2011 a 2012 probíhalo vypouštění do řeky Střely v městečku Plasy na Plzeňsku, od roku 2013 byl projekt rozšířen i na řeku Labe. V úterý 29. 4. 2014 se uskutečnilo letošní první vysazení další zhruba tuny pstruhů potočních do řeky Labe, tentokrát ve Špindlerově Mlýně. Dno řeky Labe si v této lokalitě zachovává horský ráz, což je pro tento druh původem horské ryby přímo ideální. K vysazení byl vybrán takový úsek toku řeky, aby byly ryby také co nejvíce chráněny od náletů kormoránů.
 

Jakub Vágner vypouští pstruhy do Labe
Jakub Vágner vypouští pstruhy do Labe
Populace lososovitých ryb byla v posledních desetiletích značně decimována. Kvalita vody v řekách se však díky čistírnám odpadních vod a modernizaci jejich technologií značně zlepšila, a tak se pstruzi i jiné lososovité ryby mohou vrátit do svých původních domovů. V posledních letech jsou novou hrozbou nálety kormoránů. Pstruhové revíry nejsou schopny obnovy rybí populace bez naší pomoci.

„Projekt nabývá smyslu všude tam, kde si lidé váží životního prostředí. To se projevuje třeba tak, že rybáři nechodí primárně na maso, ale pokochat se, odpočinout si a pouští ulovené ryby zpátky do řeky. Naštěstí ubývá lidí, kteří rybaří jen kvůli masu. V konkrétních úsecích, kde vysazování pstruhů už probíhalo, to lidé pochopili, váží si toho a vyvíjí úsilí na podporu našeho projektu," řekl Jakub Vágner.

 
Součástí vypouštění pstruhů bylo také slavnostní otevření naučné stezky k projektu Cesta pstruha v městském parku Špindlerova Mlýna. Stezka přibližuje na 6 panelech cíl a význam projektu, seznámí návštěvníky s místní faunou a florou a hravou formou přiblíží život pstruhů dětem i dospělým.
 
Akce se vedle Jakuba Vágnera zúčastnil i starosta Špindlerova Mlýna pan Vladimír Staruch.
 
Více informací o projektu Cesta pstruha najdete na webových stránkách www.cestapstruha.cz.
 
Kontakty:
 
Sladkovodní giganti, o.s.Veolia Voda ČR, a.s.
 
Štěpán Auředník
Mob: + 420 775 222 234
Mail: [email protected]
 
Marcela Dvořáková
Mob: +420 602 649 910
Mail: [email protected]