Teplárna Krnov slaví kulatiny

Teplárna Krnov, jeden z nejvýznamnějších výrobních závodů Dalkie v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie, slaví kulaté výročí. Od založení teplárny uplynulo úctyhodných 110 let.

První myšlenky na rozvoj energetiky v Krnově se objevily již před 120 lety, když v roce 1893 na zasedání městského zastupitelstva padlo rozhodnutí o osvětlení města elektrickým proudem. V březnu roku 1902 byla schválena výstavba, i přesto že se proti tomuto pokrokovému návrhu postavila místní plynárna.

V první etapě byly vybudovány dva parní kotle, jež zajišťovaly stejnosměrný proud o napětí 500 V, avšak po první světové válce elektrárna přešla na střídavý proud o napětí 6 kV. Další rozvoj je úzce spjat s rozvojem textilního průmyslu v Krnově. S narůstající potřebou elektřiny rostly požadavky na rozšíření výroby a v listopadu 1930 byla do provozu uvedena první parní protitlaká turbína TG1. Po roce 1940 vzrostl význam dodávek tepla, což vyústilo v instalaci kotle K3 a postupně do roku 1943 byly uvedeny do provozu i turbíny TG2 a TG3.

Vzhledem k nedostatku tepelného výkonu spojeného s rozvojem textilního průmyslu výroba elektřiny postupně klesala na úkor dodávek tepla a v roce 1967 se Elektrárna Krnov přejmenovala na Výtopnu Krnov. V roce 1970 byl uveden do provozu kotel K4 a rok 1985 přinesl spuštění kotle K5, který byl až do roku 2009 základním zdrojem pro pokrytí výroby tepla. Společenské změny po Sametové revoluci vedly k rozpadu textilního průmyslu v Krnově, což vyústilo v postupný vznik přebytku instalovaného výkonu.

V roce 1998 byla do provozu uvedena parní protitlaká turbína TG4 a došlo k obnovení názvu Teplárna Krnov. Ve zmíněném roce se pak teplárna začlenila do skupiny Dalkia v České republice. Její další rozvoj je spojen s využíváním obnovitelných zdrojů. V roce 2009 byl kotel K4 nahrazen novým kotlem K6, který byl uveden do provozu v říjnu téhož roku. V té době se jednalo o největší kotel na spalování biomasy v České republice.

 

„Teplárna Krnov slaví 110 let, což je úctyhodné jubileum. Tento zdroj dokáže pokrýt tepelnou spotřebu pětiny města Krnova a slouží i pro výrobu elektřiny. Je významným producentem zelené energie, jelikož její kotel K6 spaluje stoprocentně biomasu, čímž výrazně snižuje množství vypouštěných emisí, zejména CO2 a SO2. Provoz Teplárny Krnov zajišťuje 45 zaměstnanců, jimž přeji mnoho dalších let spolehlivého provozu,“ uvedl ředitel Regionu Severní Morava Radek Sandri.

 

Dalkia patří mezi nejvýznamnější energetické skupiny v České republice. V tuzemsku působí od roku 1991 a postupně si vybudovala pozici předního výrobce a distributora tepla a chladu a výrobce elektrické energie na českém trhu. V současné době skupinu Dalkia v ČR, kde pracuje přibližně 2 300 zaměstnanců, tvoří osm společností: Dalkia Česká republika, Dalkia Kolín, Dalkia Mariánské Lázně, Olterm&TD Olomouc, AmpluServis a Dalkia Industry CZ včetně jejích dvou dceřiných firem Dalkia Commodities CZ a Dalkia Powerline.

Dalkia, dceřiná společnost Veolie Environnement a EDF, je předním světovým poskytovatelem energetických služeb, který přináší inovativní řešení zaměřená na udržitelný rozvoj měst i firem. V době poznamenané klimatickými změnami, nestabilitou cen energií a čím dál omezenějšími zdroji, Dalkia poskytuje svým klientům rozsáhlé služby s cílem provozovat a rozvíjet úspornější a ekologičtější energetické systémy. S 49 800 zaměstnanci ve 35 zemích dosáhla Dalkia v roce 2012 obratu 8,9 miliardy eur. www.dalkia.com

 

Kontakt pro tisk:

Dalkia Česká republika - Milan Wagner 

Tel.: +420 553 401 401
Mobil: +420 602 721 437
E-mail:[email protected]
www.dalkia.cz