Veolia darovala vánoční strom

Společnost Veolia Energie ČR darovala vánoční strom na olomoucké Horní náměstí. Douglaska tisolistá rostla přes čtyřicet let ve Špičkové výtopně Olomouc.

„V loňském roce jsme měli stříbrný smrk. Darovala nám ho jedna paní, které už na zahradě čtrnáctimetrový strom překážel,“ srovnala letošní ozdobu Tamara Hegerová, která má na Magistrátu města Olomouce vánoční trhy na starosti. „Váš strom je ještě tak o tři metry vyšší.  Z patnácti stromů, ze kterých jsme nakonec vybírali, je ten z areálu Veolie jednoznačně nejhezčí,“ dodala.
Kácení stromu proběhlo za deštivého počasí v neděli 15. listopadu.  "Douglaska svými kořeny narušovala přilehlou rozvodnu. Stejně by musela být odstraněna, spojilo se tedy příjemné s užitečným," upřesnil Antonín Balnar, ředitel komunikace Veolie Energie ČR. Samotné kácení stromu byla nejjednodušší část celé operace.  Naložení na tahač a převoz na pět kilometrů vzdálené náměstí bylo, stejně jako ustavení, mnohem složitější. Vzhledem k rozměrům byla v nedělní poledne doprava ve městě omezena. 

Olomoucké vánoční trhy na Horním náměstí byly zahájeny v neděli 22. listopadu, kdy se zároveň poprvé rozsvítila vánoční výzdoba na „našem“ stromu, a to prostřednictvím 23 tisíc LED žárovek.

Nenechte si ani vy ujít atmosféru moravského adventu. A pokud byste chtěli pomáhat,  i letos je jeden stánek určen pro pomoc neziskovým společnostem. Dne 29. listopadu v něm budou občerstvení nabízet zaměstnanci společností Veolia Energie ČR a OLTERM & TD Olomouc.  Výtěžek z prodeje bude předán obecně prospěšné společnosti JITRO Olomouc, a pomůže tak lidem s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s poruchami autistického spektra,  kteří v různé míře potřebují  podporu  jiné  osoby.  

V areálu Špičkové výtopny Olomouc se již na jaře objeví další mladé stromy. Třeba i ony budou jednou někomu dělat na vánočních trzích radost.

Podívejte se, jak probíhala cesta vánoční stromu. 
 

...

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. 
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*.www.veolia.com    
 
(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100%) a po vyloučení Dalkie France.