Veolia Energie podpořila začínající podnikatele již více než 90 milióny korun

Správní rada nadačního fondu ostravské energetické společnosti Veolia Energie ČR na svém březnovém zasedání podpořila vznik dalších patnácti nových pracovních míst. Dotace získalo deset projektů z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Celková výše podpory, kterou správní rada v březnu přiznala, je 650 000 Kč.

Od založení nadačního fondu jsme podpořili vznik již 1 936 pracovních míst,“ uvedl Zdeněk Duba, předseda správní rady nadačního fondu a předseda představenstva Veolie Energie ČR. „To představuje celkem 1 150 projektů a částku přes 91 miliónů korun. Jsme rádi, že se už podařilo najít práci i pro 270 osob se změněnou pracovní schopností. Tito lidé mají pozici na trhu práce dlouhodobě nejhorší,“ dodal.
 
Mezi nejzajímavější projekty, které získaly finanční dotaci, patří rozšíření zavedené a v minulosti již z nadačních prostředků podpořené provozovny na loupání brambor a čištění kořenové zeleniny. Provozy se budou moci rozšířit o 6 nových pracovních míst. Závod se nachází v prostorách multifunkčního domu města Jeseník.
 
Druhým zajímavým projektem je vybudování dětské herny s kavárničkou v Bruntálu. Především maminky s malými dětmi získají možnost aktivního trávení volného času s dětmi.
 
Oba uvedené projekty jsou realizovány na Jesenicku. V regionu s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v rámci České republiky. Nadační fond podporuje projekty především z Moravskoslezského a Olomouckého kraje, kde společnost realizuje velkou část svých obchodních aktivit.

.....

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com

(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100 %) a po vyloučení Dalkie France.