Veolia pokračuje v hospodářském oživení a potvrzuje cíle, které si stanovila pro rok 2014

Veolia potvrdila počátkem listopadu cíle stanovené pro rok 2014, a to s ohledem na ukazatele svědčící o zlepšení činnosti a provozního hospodářského výsledku za prvních devět měsíců roku, na čemž se podílely všechny její trhy, zejména v zahraničí.

V období od ledna do září tohoto roku došlo k významnému nárůstu provozního hospodářského výsledku, a to o 14,6 %, což představuje hodnotu 711 milionů eur, zejména díky zlepšení cash flow (+12,1 % - tj. 1,45 miliardy eur).

V tomto ukazateli se odráží pokračující úspory nákladů, integrace Proactiva Media Ambiante v Latinské Americe a dobrá výkonnost úseku Environmentální servis (Propreté), zejména ve Spojeném království, v Číně a ve Spojených státech.

„Veolia pokračuje ve sklízení plodů nového organizačního uspořádání, které bylo zavedeno v létě 2013, a programu snižování nákladů probíhajícího „plánovaným tempem,“ jak vysvětlil ředitel a předseda správní rady Veolie Antoine Frérot.“  V období leden až září činily tržby skupiny Veolia  16,84 miliardy eur, což představuje nárůst o 4,3 %, čehož bylo dosaženo zejména díky akvizici Dalkia International a Proactiva Medio Ambiante.

Uvedené výsledky vedly skupinu k potvrzení cílů stanovených pro rok 2014, k nimž patřil zejména nárůst činnosti a čistého hospodářského výsledku i zlepšení provozního cash flow řádově o 10 % při konstantním směnném kurzu