Veolia Průmyslové služby ČR rozšiřuje dodávku dusíku pro OKD

Veolia Průmyslové služby ČR, člen skupiny Veolia Energie v ČR, rozšířila dodávky dusíku pro těžařskou společnost OKD. Do rozšíření stávajícího zařízení investovala 20 mil. Kč.

Veolia Průmyslové služby ČR dodává společnosti OKD plynný dusík od dubna 2014. V letošním roce došlo k navýšení objemu dodávek a prodloužení spolupráce do roku 2020. Společnost investovala do rozšíření stávajícího zařízení více než 20 mil. Kč. Předpokládaná roční dodávka by měla dosahovat 41,4 mil. m3.
 
Z důvodu stále se zvyšujících nároků na bezpečnost v OKD a vyšší náročnost těžby došlo k navýšení původního výkonu zařízení na výrobu dusíku z 3 000 na 4 800 m3  za hodinu. Toto výrobní zařízení je unikátní, a to jak z hlediska parametrů, tak i dodávaného množství,“ uvedl Petr Přívozník, ředitel Veolie Průmyslové služby ČR.
 
V hornictví se plynný dusík používá k inertizaci vzduchu, která je jednou z nejúčinnějších metod prevence a likvidace samovznícení uhlí v důlních prostorách. Inertizace přispívá především k bezpečnosti práce, jež je zásadní prioritou také pro skupinu Veolia v České republice. 
 

.....

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com

(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100 %) a po vyloučení Dalkie France.