ZÁVAZEK FRANCOUZSKÝCH SPOLEČNOSTÍ V BOJI PROTI ZMĚNÁM KLIMATU: Veolia je jednou z 39 největších francouzských společností, které přislíbily bojovat se změnami klimatu

Paříž, 26. listopadu 2015 – V předvečer pařížské klimatické konference COP 21 se 39 významných francouzských společností, které na celém světě zaměstnávají celkem 4,4 milionů lidí a jejichž celkové tržby dosahují 1 200 mld. eur, zavázalo k boji proti změnám klimatu. Podpisem tohoto závazku chtějí přispět k úspěchu konference COP 21 a k omezení globálního oteplování na úroveň 2 °C. Signatáři zdůrazňují svou vůdčí úlohu a postavení v boji za udržitelnější svět.

Naše společnosti, které jsou v této oblasti aktivní již řadu let, podnikají konkrétní kroky ke snižování své uhlíkové stopy:

  • využíváním opatření zajišťujících aktivní i pasivní energetickou účinnost,
  • využíváním obnovitelných zdrojů energie, zejména energie vodní, větrné a solární,
  • systematickým snižováním emisí skleníkových plynů v celém životním cyklu svých produktů,
  • vývojem nových „nízkouhlíkových“ materiálů a řešení,
  • snižováním plýtvání potravinami a množství odpadních obalů,
  • uplatňováním dlouhodobých investičních strategií aktivně podporujících energetickou transformaci.

V letech 2016 až 2020 chce těchto 39 společností investovat nejméně 43 mld. eur do průmyslových projektů a výzkumu a vývoje v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a dalších nízkouhlíkových technologií. Společnosti rovněž plánují finančně podpořit projekty zaměřené na boj proti změně klimatu za minimálně 117 mld. eur.