ChangeNOW Summit 2020: Veolia, oficiální partner akce, představuje konkrétní inovativní řešení pro různá území

Veolia byla prostřednictvím své dceřiné společnosti Nova Veolia partnerem první světové výstavy řešení pro planetu pod názvem ChangeNOW. Třídenní akce (30. 1. – 1. 2. 2020) se konala v pařížském Grand Palais a přilákala na 20 000 návštěvníků, 1 000 řešení, 500 investorů, 250 přednášejících a 50 starostů významných měst světa, čímž dala vzniknout inovativnímu ekosystému konkrétních řešení pro planetu. Cíl: urychlit přechod k udržitelnému světu – maximálně zviditelnit řešení pro planetu a poskytnout co nejvíce příležitostí k jejich rozvoji ve velkém měřítku. Veolia na výstavě prezentovala své projekty.

Hlavními tématy setkání ChangeNOW 2020 byla udržitelná města a udržitelná mobilita, plasty a nové obaly, udržitelná energie, oběhové hospodářství, odpovědné financování a spotřeba, zemědělství a biodiverzita, zdravotní výzvy a ochrana oceánů.

 

Přístup ChangeNOW je součástí firemní DNA Veolie

K voleným zástupcům více než 40 zemí promluvila Estelle Brachlianoff, Chief Operating Officer skupiny Veolia:
 

Bylo pro nás naprosto přirozené stát se partnerem mezinárodní výstavy řešení, jejichž cílem je měnit svět k lepšímu, jelikož jsme sami globálním lídrem v environmentálních službách a naším posláním je „pečovat o světové zdroje. Veolia, která působí ve 45 zemích světa, je pevně odhodlaná udržet si akčnost firmy vyplývající z místních kořenů. Přístup ChangeNOW, jenž propojuje užitečná řešení vzniklá v různých koutech planety, přesně odpovídá naší DNA. Vždyť i my nabízíme řešení přizpůsobená konkrétním podmínkám každé lokality, kde je uplatňujeme.
ESTELLE BRACHLIANOFF
CHIEF OPERATING OFFICER SKUPINY VEOLIA

Pár příkladů řešení od skupiny Veolia a jejího ekosystému péče o zdroje různých koutů světa:

- Další využití: využívání recyklované odpadní vody v systémech kapkové závlahy a postřikovačích, což mj. napomáhá vzniku městských mokřadů.

- Birdz, expert na IoT / Cloud for Smart Cities každodenním sběrem milionů dat pomáhá městům, budovám i firmám snižovat ekologickou stopu.

- Waste Box, digitální řešení k výraznému zkrácení cyklu sběru, zpracování a recyklace stavebního odpadu.

- API-Smart a síť propojených úlů, které zaznamenávají pohyb včel a stav jejich prostředí za účelem zastavení vysoké úmrtnosti nejdůležitějších opylovačů naší planety: v soustavě je 500 API-Smart úlů.

- Týpek od vedle je projekt stejnojmenné asociace „Lulu dans ma rue“, založený na solidární pomoci s drobnými pracemi, jenž propojuje „týpky“ hledající práci s místními obyvateli, kteří zase nějakou službu potřebují: do projektu se už zapojilo 950 „týpků“ a jejich služby využilo 46 000 zákazníků v rámci 150 000 zakázek. 

- Systém ochlazování měst využívající absorpční dlažební kostky ke zmírnění následků globálního oteplování.

- Urban Board měří a analyzuje ekologickou stopu města na základě vícero zdrojů dat agregovaných do jediného mapového informačního systému. 
 

Další iniciativy Veolie

U příležitosti setkání vydala Veolia ve spolupráci s organizací Valeurs Vertes (česky Zelené hodnoty) bílou knihu Životní prostředí v regionálním kontextu: 15 cest ke zlepšení, v níž se zabývá omezováním množství odpadů, zlepšováním ovzduší, adaptací na dočasná sucha atd. Veolia Institute také představil zprávu s výhledem v oblasti umělé inteligence, smart cities, městského zemědělství a boje proti produkci plastového odpadu.