COVID-19 neohrožuje dodávku pitné vody a energií

Společnosti ze skupiny Veolia v České republice jsou v pohotovosti již od konce února a v posledních dvou týdnech zavedly celou řadu opatření, v souvislosti se zhoršující se situaci s nákazou virem COVID-19, včetně svolání krizových štábů. Tato opatření jsou plně v souladu s vládou vyhlášeným nouzovým stavem a opatřením ve formě zákazu volného pohybu osob na území České republiky. Bezpečná dodávka pitné vody i energií je zajištěna, jakýkoli výpadek je prakticky vyloučen. Veolia je připravena i na situaci, kdy bude přibývat nemocných a to i mezi zaměstnanci společnosti. 

 

Máme aktivované plány pro provoz v krizových situacích i svolané krizové štáby ve všech regionech a společnostech. Prioritou je nejen zajištění dodávky pitné vody a energií, ale i bezpečnost pro naše zaměstnance.  Naše zákaznická centra jsou proto uzavřená a zaměstnance, kteří pracují v terénu, jsme vybavili osobními ochrannými pomůckami. Směny jsou naplánované tak, aby se mezi sebou nepotkávaly, omezili jsme na minimum vstupy do kanalizací, dezinfikujeme kanceláře,“ vyjmenovává některá z přijatých opatření Martin Bernard, provozní ředitel skupiny Veolia v České republice s tím, že je zajištěna výroba pitné vody i dodávka energií ve všech lokalitách bez omezení. Omezeny nebo úplně zastaveny naopak byly ostatní činnosti, jako například preventivní čištění kanalizací nebo výměny vodoměrů. A v maximální možné míře je podporována práce z domova.

Společnosti skupiny Veolia k dnešnímu dni neevidují žádného nakaženého zaměstnance. Přijatá opatření jsou ovšem nastavena tak, že dodávka pitné vody nebo energií bude zajištěna i v případě, kdy bude stoupat počet nemocných, a to i mezi zaměstnanci společnosti. V případě vody pomohou i nadregionální dispečinky, které Veolia postupně vybudovala v Praze, Kladně a Hradci Králové a Zlíně. „Tyto moderní dispečinky umožňují řídit dodávku pitné vody a sledovat bezchybný chod všech zařízení a správně vyhodnocovat kritické situace, i navrhovat potřebná opatření k nápravě. Tyto dispečinky můžeme řídit dálkově, například z domova.“ říká Martin Bernard

Ohrožena není ani kvalita vody. COVID-19 je citlivý na obecně používané preparáty na chlorové bázi a nemá šanci přežít ve vodovodu. Není tedy třeba se obávat kohoutkové vody. Z preventivních důvodů a na doporučení Státního zdravotního ústavu i Krajské hygienické stanice v Praze byly zvýšeny dávky chloru při čistění vnitřních komor vodojemů o 50 %. Krizové plány platí i pro laboratoře. Skupina Veolia používá rychle analytické metody pro mikrobiologické analýzy pitné vody opouštějící úpravny a pro monitoring kvality pitné vody v síti. Úpravny a sítě jsou vybaveny velmi citlivými on-line analyzátory, které odhalí i sebemenší odchylku kvality vůči kvalitě standardní. Informace z těchto přístrojů jsou neustále přenášeny na centrální dispečinky, které fungují 24 hodin denně 7 dní v týdnu. 

Skupina Veolia Česká republika zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody pro více než 3,5 miliónů obyvatel a je zároveň dodavatelem tepla pro více než 325 tisíc domácností, ale i pro řadu zdravotnických zařízení a průmyslových klientů, kterým dodává i chlad, elektřinu a další energetické komodity.