Dva tisíce nových pracovních míst

Podpora více než 93,5 milionu korun a vznik 1996 nových pracovních míst za šestnáct let. To je stručná charakteristika programu, který v Moravskoslezském a Olomouckém kraji realizuje již od roku 2000 společnost Veolia Energie ČR prostřednictvím svého nadačního fondu.

Společnost Veolia se snaží výrazně podporovat drobné začínající podnikatele v regionech s vysokou nezaměstnaností, kde dlouhodobě působí. Největší šanci získat finanční příspěvek mají ti, kteří se zabývají či hodlají zabývat tradičními i netradičními řemesly, sociálními i jinými službami nebo ti, kteří zaměstnají osoby se zdravotním postižením. Z celkového počtu 1 184 podpořených projektů vzniklo 279 míst pro osoby s handicapem.
 
V letošním roce bylo úspěšných 63 projektů, díky kterým našlo nové uplatnění 112 osob, z toho 22 se zdravotním postižením. Mezi největší podpořené zaměstnavatele osob se zdravotním postižením patří olomoucký Spolek Trend vozíčkářů, který zabezpečuje digitalizaci starých obecních, školních a spolkových kronik, dokumentů a fotoalb.
 

Dalším projektem, který jistě stojí za zmínku, je zřízení domu se zvláštním režimem v malebném podhůří Beskyd v obci Ostravice, který poskytuje domov až 37 osobám nemocným stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou či jiným druhem chronické duševní choroby. „Díky podpoře Nadačního fondu Veolia jsme mohli příjmout novou zdravotní sestru pro primární péči i ošetřovatelku a kuchařku,“ vyjmenovává ředitelka OPS Medela-péče o seniory Kateřina Valová.  „Před tím, než jsme získali tuto podporu, jsme pracovali spíše v nouzovém režimu. Nyní máme i více pomůcek a dalšího potřebného vybavení,“ doplnila. V domově klienti a jejich rodiny naleznou jak příjemnou rodinnou atmosféru, tak i plnou profesionální zdravotní a sociální péči. 
 
Zajímavou podporovanou oblastí je včelařský obor, u kterého můžeme hovořit nejen o vytváření podnikatelských hodnot, ale také o dosahování souladu s přírodou a snaze o zachování ekologické rovnováhy, tzv. zeleném podnikání. Pan Richard Milerski se zabývá produkcí medu a výrobou medoviny, kterou dodává pod vlastní ochrannou známkou. Svá včelstva má umístěna v podhůří Jeseníků v lokalitách nedotčených průmyslovou a zemědělskou výrobou. Jeho produkce medu získala v letošním roce ocenění prestižní značkou JESENÍKY – originální produkt. Medovina z Jeseníků neobsahuje přidaný cukr ani líh. Další ukázkou zeleného podnikání je podpořený projekt pana Radovana Janečky, který se zabývá sokolnictvím, chovem, výcvikem a prodejem dravých ptáků. Výjimečností tohoto projektu je snaha o návrat sokola stěhovavého do jeho přirozeného prostředí a zajišťování biologické ochrany polních a zahradních plodin a kultur pomocí těchto dravců.
 Společnost BM workservice sídlí v Třinci. Ve svém Ateliéru na Husovce se mimo jiné zabývá výrobou drobných dárkových předmětů, jako jsou vitráže, skleněné dekorace či svíčky. I zde díky poskytnutému nadačnímu příspěvku vznikla tři nová chráněná pracovní místa.
 
Podpora Nadačního fondu Veolia v letošním roce směřovala mimo jiné i do rozvíjejících se perspektivních firem, které díky vzrůstající poptávce po jejich sortimentu rozšířily výrobu a vytvořily nová pracovní místa. Jsme rádi, že nadační fond byl u zahájení nového provozu výroby bezlepkových potravin firmy Bezlepík v Novém Jičíně či zřízení výrobní dílny sportovního oblečení společnosti Atex ve městě Jeseníku.
 
Pokud i vy máte zájem informovat se o možnostech spolupráce, nebo se jen seznámit s dalšími podpořenými projekty, navštivte webové stránky Nadačního fondu Veolia  www.nfveolia.cz.