Program STARTér nepřestává pomáhat, na Moravě vznikne 17 nových pracovních míst!

Nadační fond Veolia schválil v rámci svého nejstaršího grantového programu podporu pro 14 malých a drobných podnikatelů. Práci tak nově získá 17 osob, z toho 4 zdravotně znevýhodněné.  Pro schválené projekty byla ve čtvrtek 15. dubna schválena celková podpora ve výši 886 000 Kč.  

Nadační fond Veolia pomáhá v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v rámci programu STARTér, Věř si a podnikej! především projektům z oblasti tradičních i netradičních řemesel a projektům přinášejícím společenskou prospěšnost obyvatelům.

Na dubnovém zasedání se projednávaly především projekty z oblasti životního prostředí. Velmi rádi jsme podpořili novou trvalkovou školku PERENY LOREN paní Dominiky Lorenčičové z Třince. Paní Dominika pěstuje především trvalky, bylinky a okrasné traviny, které poté nabízí zahradním architektům, realizačním firmám a zahradním centrům. 

Zahradu, která se stane neodmyslitelnou součástí vašeho domu, místem, kde můžete relaxovat, bavit se s přáteli nebo dovádět s dětmi, zahradu, která potěší všechny vaše smysly, právě takovou Vám nově navrhne a zrealizuje společnost ZAHRADY WOJNAR pana Ondřeje Wojnara také z Třince. A při realizaci možná využije i rostlinky z trvalkové školky paní Dominiky.

Velmi netradiční řemeslo si k podnikání zvolil pan Lukáš Gebaeur. Je to pedikúra pro skot! I skot totiž potřebuje ošetřit paznehty, a to min. 2x ročně. Pomocí úhlové brusky a fixační klece tak bude pan Lukáš pomáhat především mléčnému skotu na farmách v celém Moravskoslezském kraji.
  
A na závěr nemůžeme nezmínit projekt Kavárna Třemešek sociálního podniku Dobroty z venkova. Díky zřízení kavárny a cukrárenské výrobny na zrekonstruovaném zámku Třemešek vznikne 6 nových pracovních míst, z toho 3 pro zdravotně znevýhodněné podpořené programem STARTér!

Celkem bylo za dobu existence programu STARTér, Věr si a podnikej! podpořeno již 2 497 nových pracovních míst částkou téměř 118 mil. Kč.
www.nfveolia.cz


Skupina Veolia je světovým poskytovatelem environmentálních služeb. S více než 179 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro vodohospodářské, odpadové a energetické hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. V roce 2019 zásobovala skupina Veolia 98 milionů obyvatel pitnou vodou, 67 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila skoro 45 milionů MWh energie a zhodnotila 50 milionů tun odpadů. V roce 2019 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (kotovaná na Paris Euronext: VIE) 27,189 miliardy eur. 
 

Skupina Veolia v České republice působí v oblasti vodohospodářství, energetika a v oblasti využití odpadů. Celkem zaměstnává přes 6 600 lidí. Obrat skupiny v ČR za rok 2019 činil 26,7 mld. Kč. Dálkové teplo dodává 330 tisícům domácností. Pitnou vodou zásobuje 2,7 mil. obyvatel.