Půl milionu korun věnovala Veolia Energie ČR prostřednictvím svého nadačního fondu na projekty zaměstnanců

Program MiNiGRANTY podporující dobrovolnické aktivity zaměstnanců se těší velké oblibě. V letošním již 12. ročníku schválila Správní rada Nadačního fondu Veolia, který program realizuje, pomoc ve výši převyšující 3 mil. korun pro celkem 121 projektů z celé České republiky. Mezi zaměstnance skupiny Veolia Energie ČR putovalo letos půl milionu korun na podporu 23 dobrých skutků.

 

Slavnostní předávání symbolických šeků proběhlo v centru PANT za přítomnosti oceněných zaměstnanců a zástupců organizací, v jejichž prospěch je finanční částka určena. Velmi nás potěšilo, že mezi úspěšnými v tomto roce převažují environmentální projekty zaměřené na ochranu a péči o životní prostředí a podporu záchranných stanic. Pomoc tradičně putovala také mezi projekty určené pro zdravotně znevýhodněné skupiny, volnočasové aktivity dětí a mládeže a také projekty z oblasti komunitního života.

Mezi schválenými záměry najdeme např. projekt paní Kristýny Červené, která společně s dětmi ze základní školy Hlučín vysadí nové stromy a keře a rozvěsí budky pro ptáky, a to v místech, kde jim přirozený domov chybí. Věří, že se tak podaří alespoň částečně obnovit přirozený hlučínský biotop zničený výstavbou nových rodinných domů. Již tradiční podporu získal projekt pana Vladislava Olesze ve prospěch organizace Bílá Holubice. Ta umožňuje tělesně a mentálně postiženým prožít radost z tance. Na koňské důchodce myslí ve svém projektu paní Jitka Gregořicová. Díky vybudování nového zázemí budou moci i vysloužilí závodníci užívat klidného stáří. Odtrhnout děti od elektroniky a přimět je ke sportování a aktivnímu trávení volného času se prostřednictvím svých projektů budou ve svém volném čase snažit např. pan Jan Kadlec a pan Josef Koláčný (rybářství), pan Tomáš Kocich (hasičský sport) či pan Milan Vokurka (sálová cyklistika).

MiNiGRANTY patří k nejstarším a nejvýznamnějším programům našeho nadačního fondu. I po těch 12 letech každý rok uspěje se svou žádostí zhruba polovina nových projektů. Naši zaměstnanci, kteří jsou s nimi spojeni, jsou nejen dobří kolegové, ale i skvělí lidé. Ať už ve svém volném čase pomáhají komukoli potřebnému nebo pečují o životní prostředí, my je v tom rádi podpoříme, uvedla
Vendula Valentová
ředitelka Nadačního fondu Veolia

...

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 171 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.

V roce 2018 zásobovala skupina Veolia 95 milionů obyvatel pitnou vodou, 63 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 56 milionů MWh energie a zhodnotila 49 milionů tun odpadů. V roce 2018 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (kotovaná na Paris Euronext: VIE) 25,91 miliardy eur. www.veolia.com