STARTér podpořil letošní první projekty!

Nadační fond Veolia schválil v rámci svého nejstaršího grantového programu podporu pro 9 malých a drobných podnikatelů. Práci tak nově získá 10 osob, z toho 1 zdravotně znevýhodněná.  Mezi schválené projekty byla na online zasedání ve čtvrtek 11. února rozdělena částka 457 400 Kč.  


Nadační fond Veolia pomáhá v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v rámci programu STARTér, Věř si a podnikej! především projektům z oblasti tradičních i netradičních řemesel a také společensky prospěšným projektům. 
Současná epidemická situace výrazně ovlivnila skladbu předložených projektů. Schváleny byly v naprosté většině podnikatelské záměry z oblasti tradičních řemesel a tzv. zelených projektů, které opatření spojené s bojem s pandemií koronaviru tolik neovlivnila. Lesní inženýrka, paní Veronika Štefková, se rozhodla věnovat obnově lesa a pěstební činnosti. Kromě manuální práce typu školkování, přesazování, zavlažování, kontejnerování, pletí či údržby zeleně bude paní Štefková nabízet i poradenskou činnost zaměřenou na možnosti čerpání dotací pro hospodaření v lesích.
Pan František Chromják se pro změnu bude snažit dostat do našich zahrad kvalitní ručně vyrobené lavičky či posezení. Lavičky, ať už z přírodních materiálů či designové, pan Chromják sám navrhuje, a dokonce k jejich výrobě používá vlastnoručně renovovaná kování z laviček, které lidé vyhazují či prodávají za cenu šrotu!

Na návrat dětí do škol se už velmi těší pan Petr Musálek, bubeník, který dlouhá léta doprovázel takovou osobnost, jakou byla zpěvačka Věra Špinarová! Svých bohatých zkušeností by pan Musálek chtěl nyní využít a předat je dětem především na základních školách. Prostřednictvím svého projektu „Hudbou k přátelství“ tak bude interaktivním způsobem seznamovat děti s rytmickým výrazem hudby či s citlivostí rytmu a v neposlední řadě také se vzájemným působením rytmické hudby na člověka samotného či na jeho úzké i široké okolí.   

Celkem bylo za dobu existence programu STARTér, Věr si a podnikej! podpořeno již 2 481 nových pracovních míst částkou téměř 117 mil. Kč.
www.nfveolia.cz


Skupina Veolia je světovým poskytovatelem environmentálních služeb. S více než 179 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro vodohospodářské, odpadové a energetické hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. V roce 2019 zásobovala skupina Veolia 98 milionů obyvatel pitnou vodou, 67 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila skoro 45 milionů MWh energie a zhodnotila 50 milionů tun odpadů. V roce 2019 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (kotovaná na Paris Euronext: VIE) 27,189 miliardy eur. 

Skupina Veolia v České republice působí v oblasti vodohospodářství, energetika a v oblasti využití odpadů. Celkem zaměstnává přes 6 600 lidí. Obrat skupiny v ČR za rok 2019 činil 26,7 mld. Kč. Dálkové teplo dodává 330 tisícům domácností. Pitnou vodou zásobuje 2,7 mil. obyvatel.