Veolia bojuje proti změnám klimatu a nabízí konkrétní řešení

Ve čtvrtek 7. února uspořádala Veolia pro novináře z celého světa tradiční Press Day 2019, kde předseda správní rady a generální ředitel skupiny Veolia představil vizi skupiny Veolia, jak chránit klima na Zemi, aby jeho změny neměly na lidstvo katastrofický dopad.

Tato vize není jen proklamací, ale obsahuje zcela konkrétní akční plán, jaká krátkodobá řešení k ochraně klimatu je třeba uskutečnit do roku 2025. Následovat budou řešení střednědobá (do roku 2035) a dlouhodobá s horizontem po roce 2035.

Pokud by pokračovalo vypouštění emisí CO2 současnou rychlostí, do roku 2050 by tyto emise dosáhly 66 Gt. Základní závěry, jak k nim dospěli např. konzultanti společnosti Roland Berger v rámci studie společnosti Veolia, ale uvádějí, že pro omezení globálního oteplování na mnohem nižší úroveň než 2 ° stupňů Celsia oproti současnosti by emise CO2měly v roce 2050 činit maximálně 26 Gt – tj. o 40 Gt méně, než se v současnosti předvídá.

K dosažení tohoto cíle by měla pomoci účinná řešení, vyvinutá v energetickém a environmentálním sektoru, pokud by byla nasazena ve velkém měřítku. Odborníci spočítali, že do roku 2050 by se tak daly emise skleníkových plynů snížit o 12 Gt, tj. o 29 % všech emisí, které mají být v tomto horizontu odstraněny.

Samotné odvětví environmentálních služeb by pomocí vlastních řešení mohlo zajistit až 30% snížení emisí skleníkových plynů nezbytné k tomu, aby růst teplot nepřekročil 2°C, řekl při příležitosti Press Day
Antoine Frérot
GENERÁLNÍ ŘEDITEL A PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VEOLIA

Konkrétní návrhy se týkají např. energetické účinnosti v budovách a průmyslu – právě v této oblasti vzniká téměř polovina skleníkových plynů, které je třeba snížit. Je k tomu nutná např. recyklace odpadu a využití energie z odpadních vod.

O co méně úsilí nyní vynaložíme ke snížení emisí CO2, o to více ho budeme muset vynaložit v dlouhodobém horizontu, abychom se adaptovali na zásadní klimatické změny, dodal
ANTOINE FRÉROT

Důležité je ovšem právě velké měřítko, v němž by se tato řešení měla uplatňovat. Co by se dalo uskutečnit v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu a jaké dopady by taková řešení mohla mít. O tom Antoine Frérot podrobně hovořil – představil patnáct řešení z oblasti environmentálních služeb, jejichž základem však musí být nejen technologická a obchodní vyspělost, ale také podpora místních úřadů a vliv na zaměstnanost v lokalitě.

Návrhy řešení lze rozdělit do několika kategorií z hlediska rychlosti působení na snižování emisí skleníkových plynů. Tak například mezi rychle působící opatření do roku 2025 lze zařadit lepší využití vodovodní sítě a s tím související efektivity jejího provozování, energetické využití odpadu, recyklace organického odpadu, rozšiřování kogenerační výroby energie a zlepšování energetické účinnosti v průmyslu.

Střednědobá opatření zahrnují změny ve výrobě energie, širší využití biomasy, produkci biopaliv, recyklaci plastového odpadu, energetickou efektivnost v budovách apod. Ve výhledu za rok 2035 lze uvést skladování energie a zachytávání a ukládání CO2.

V závěru své prezentace Antoine Frérot hovořil o tom, jak důležité je, aby změny probíhaly spravedlivě a mohly být lidmi přijaty.

Taková změna musí být prospěšná pro životní prostředí a sociálně spravedlivá. Kdybychom zanedbali sociální aspekty, tak by se nám nikdy nepodařilo změny v energetice uskutečnit
Antoine Frérot

V rámci Press Day Veolia představila také příklady zajímavých projektů. Mike Byrnes z Veolia Solutions se podělil o to, jak univerzita ocenila stabilitu dodávek elektrické energie v době, kdy New York zasáhl hurikán Sandy. Díky lokální energetické síti skupiny Veolia nebylo nutné evakuovat pacienty z  univerzitního zdravotnického centra NYU Washington Square medical center.  

Peter Stokes z Veolia Water Technologies pak představil projekt Zero Water, který se osvědčil v mlékárenských provozech v Mexiku, Jižní Africe a nyní je implementován v Číně. V jeho rámci se podařilo nejen snížit spotřebu vody, ale také omezit objem vypouštěných odpadních vod.

Eric Lesueur představil řešení pro města, aby se vypořádala se stoupajícími teplotami. Při vlnách veder může být teplota v městských tepelných ostrovech o 5 až 10 °C vyšší než v okolních oblastech. Veolia vyvinula specifická řešení, která městům pomáhají s tímto problémem bojovat. Jedním z nich je chlazení komunikací pomocí automatického zvlhčování. Dalším je instalace odpařovacích ploch zásobovaných dešťovou vodou. Toto řešení již prokázalo svou účinnost v letních tropických dnech, kdy dokázalo snížit okolní teplotu o 5 až 8 °C.

Více informací naleznete zde.

 

PDF
Jak Veolia přispívá k omezování emisí skleníkových plynů (73.8 KB)