Tiskové zprávy

Před vstupem do objektu Teplárny Karviná společnosti Veolia Energie ČR byl nově vybudován památník, jehož pamětní deska nese vše vystihující nápis: Na památku těm, kteří v hrůzách války a v bezbřehém utrpení zajetí stavěli základy nynější teplárny.
Blackout je úplný výpadek celé energetické soustavy nebo její významné části. Snad největší blackout postihl v roce 2012 Indii, kde zanechal bez proudu přes 670 milionů obyvatel. Podobná situace však může nastat i v zemích s vyspělejší infrastrukturou. Už v roce 2003 zasáhl výpadek sítě severovýchod USA a Kanady a v Evropě Itálii, Švýcarsko a Rakousko. Abychom byli připraveni na blackout v lokalitách, kde do sítě dodáváme ze svých zdrojů elektrickou energii, uskutečnila Veolia Energie ČR v teplárnách v Přerově a Olomouci cvičný restart sítě – black start neboli „start ze tmy“.
Nadační fond Veolia již od roku 2000 podporuje v Moravskoslezském a Olomouckém kraji vznik nových pracovních míst. Na zasedání, které se konalo 20. dubna 2016 v Ostravě, bylo schvalovacím výborem finančně podpořeno dalších 17 projektů, díky kterým získá práci 26 osob, z toho pět zdravotně postižených. Za šestnáct let již bylo podpořeno 2 031 nových pracovních míst.
V sobotu, 16. dubna, se přes 70 000 dobrovolníků vydalo uklidit své okolí, kus přírody, kus Země. Jarní i podzimní dobrovolnické úklidy probíhají po celém světě, u nás se letos odehraje rekordních 1 818 akcí. Kde všude se k akcím lze přidat, zjistíte na www.UklidmeCesko.cz.
Společnost Veolia Česká republika získala ocenění Firma pro zdraví za svůj vzdělávací program Veolia Santé. Z rukou pana Tomáše Junga, vedoucího oddělení zdravotních programů Ministerstva zdravotnictví ČR, ocenění převzal Petr Slezák, ředitel lidských zdrojů skupiny Veolia pro střední a východní Evropu. Stalo se tak u příležitosti konference Péče o zdraví, konané 12. dubna 2016 v Senátu Parlamentu ČR.
V sobotu 19. března 2016 se veřejnosti otevře interaktivní středisko Vodní dům u obce Hulice v blízkosti úpravny vody Želivka.
Za účelem podpory biodiverzity na provozech skupiny Veolia v České republice instalovala společnost Veolia Energie Mariánské Lázně na svém komínu umělá hnízda pro sokoly stěhovavé. Sokoli představují přirozenou alternativu například v boji proti přemnoženým holubům.
Skupina Veolia Energie v České republice investovala v loňském roce více než 900 milionů korun do další modernizace svých energetických zařízení. Přibližně polovina těchto prostředků byla využita s cílem pokračovat v ekologizaci provozů, která přispěje ke zlepšení ovzduší na Ostravsku a Karvinsku. Průběžně byly rovněž obnovovány rozvodné sítě a předávací stanice a budovány domovní stanice. Ukončením několika větších investičních celků společnost pokračovala v trendu minulých let.
Nadační fond Veolia již od roku 2000 podporuje v Moravskoslezském a Olomouckém kraji vznik nových pracovních míst. Na svém zasedání, které se konalo 11. února 2016 v Olomouci, bylo schvalovacím výborem finančně podpořeno dalších devět projektů, díky kterým získá práci jedenáct osob. Za šestnáct let již bylo vytvořeno 2 006 nových pracovních míst.