Tiskové zprávy

Nadační fond Veolia podporuje v Moravskoslezském a Olomouckém kraji vznik nových pracovních míst již sedmnáctým rokem. Dne 24. listopadu se v Olomouci konalo poslední letošní zasedání schvalovacího výboru, na kterém byla schválena finanční podpora pro 12 projektů, díky nimž získá práci 13 osob, z toho 1 zdravotně znevýhodněná. Za sedmnáct let již bylo podpořeno 2 078 nových pracovních míst částkou přesahující 97 mil. Kč.
Vysokou spokojenost s úrovní služeb ukázal poslední průzkum spokojenosti, který pro vodárenské společnosti ze skupiny Veolia Česká republika provedla nezávislá výzkumná agentura IBRS - International Business and Research Services s.r.o.
Od 1. listopadu spouští Nadační fond Veolia charitativní prodej designových předmětů a etiopské kávy v rámci projektu Voda pro Afriku. Pro letošní sedmý ročník byl jako ústřední motiv celé kolekce vybrán gepard ve skoku. Kromě křišťálových karaf od designera Daniela Piršče si mohou zájemci zakoupit i porcelánové šálky značky Thun a také pravou etiopskou kávu z Mama Coffee. Další novinkou je, že Nadační fond Veolia k tomuto účelu založil vlastní veřejnou sbírku.
Nadační fond Veolia schválil 15. září finanční podporu pro 16 projektů, díky nimž získá práci 21 osob, z toho 3 zdravotně znevýhodněné. Nadační fond v Moravskoslezském a Olomouckém kraji podporuje vznik nových pracovních míst již sedmnáctým rokem. Za tu dobu rozdělil již 97 milionů korun.
Vítězem soutěže „Dárek pro Zemi“, kterou pro žáky 3. až 5. tříd ZŠ v Mariánských Lázních pořádala společnost Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o, se stala 3. - 5. třída ZŠ Čtyřlístek. Na druhém místě skončila ZŠ a MŠ Drmoul a na třetím 4 C. ZŠ Jih.
Známý rybář a ochránce přírody Jakub Vágner vypustil 10. května zhruba tunu dospělých pstruhů do řeky Ohře v Terezíně. Stalo se tak díky finanční podpoře Nadačního fondu Veolia. Za šest let projektu „Cesta pstruha“ se tak již do českých řek navrátilo přes 12 tun pstruhů potočních.
Před vstupem do objektu Teplárny Karviná společnosti Veolia Energie ČR byl nově vybudován památník, jehož pamětní deska nese vše vystihující nápis: Na památku těm, kteří v hrůzách války a v bezbřehém utrpení zajetí stavěli základy nynější teplárny.
Blackout je úplný výpadek celé energetické soustavy nebo její významné části. Snad největší blackout postihl v roce 2012 Indii, kde zanechal bez proudu přes 670 milionů obyvatel. Podobná situace však může nastat i v zemích s vyspělejší infrastrukturou. Už v roce 2003 zasáhl výpadek sítě severovýchod USA a Kanady a v Evropě Itálii, Švýcarsko a Rakousko. Abychom byli připraveni na blackout v lokalitách, kde do sítě dodáváme ze svých zdrojů elektrickou energii, uskutečnila Veolia Energie ČR v teplárnách v Přerově a Olomouci cvičný restart sítě – black start neboli „start ze tmy“.
Nadační fond Veolia již od roku 2000 podporuje v Moravskoslezském a Olomouckém kraji vznik nových pracovních míst. Na zasedání, které se konalo 20. dubna 2016 v Ostravě, bylo schvalovacím výborem finančně podpořeno dalších 17 projektů, díky kterým získá práci 26 osob, z toho pět zdravotně postižených. Za šestnáct let již bylo podpořeno 2 031 nových pracovních míst.