Tiskové zprávy

Šestý ročník projektu Voda pro Afriku přinesl dalších 600 tisíc korun z benefičního prodeje křišťálových karaf na vodu. Stoprocentní výtěžek z prodeje šesté limitované edice karaf byl opět věnován na sbírku Skutečná pomoc organizovanou o.p.s. Člověk v tísni.
Nezávislý a důkladný průzkum prokázal, že velká energetika přispívá k imisím jen malým zlomkem. Mnohem většími původci znečištění jsou doprava, lokální topeniště, resuspenze prachu z povrchu a špatné ovzduší v sousedním Polsku. Až za nimi je v pomyslném žebříčku průmysl a hutnictví. Energetika tento výčet uzavírá.
Čtenáři prosincového vydání Energie pro Vás, interního magazínu společnosti Veolia Energie ČR, měli možnost vyhrát dárek. Stačilo zaslat znění tajenky křížovky. Podívejte se na seznam výherců a zjistěte, zda jste mezi nimi i Vy.
Podívejte se na seznam výherců a zjistěte, jestli jste mezi nimi i Vy. Všem luštitelům děkujeme za účast v soutěži a doufáme, že i v budoucnu budeme moci přinášet zajímavé a užitečné informace prostřednictvím našich časopisů, letáků nebo webových stránek.
Státní výbor pro monitorování Národní strategie pro biodiverzitu (Stratégie nationale pour la biodiversité, SNB) uznal a zařadil závazek Veolie „Ochrana a obnova biodiverzity“ do SNB 2015. V rámci diskusního panelu „Générations climat“ (generace v kontextu klimatu), který byl součástí Konference o změně klimatu (COP 21), předala Ségolène Royal, ministryně ekologie, udržitelného rozvoje a energetiky a vedoucí francouzské delegace na COP 21, Pierru Victoriovi, řediteli udržitelného rozvoje skupiny Veolia, potvrzení o uznání a zařazení závazku Veolie do Národní strategie pro biodiverzitu.
Všichni máme ještě v paměti děsivé povodně, které v letech 2002 a 2013 zasáhly střední Evropu – Českou republiku, Německo a Rakousko. V roce 2002 měly na svědomí více než 100 lidských životů, v roce 2013 si vyžádaly přes třicet obětí. První povodeň způsobila materiální škody ve výši 18 miliard, druhá přes 12 miliard. Důsledky změn klimatu se již projevují. Na toto téma se vyjádřil Philippe Guitard, Senior Executive Vice-President, Veolia střední a východní Evropa.
Na konferenci COP 21 v Paříži, která se věnuje ohrožení světového klimatu, navrhla skupina Veolia novou daň, která by se měla platit za vypouštění CO2. Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Veolia Antoine Frérot na toto téma odpovídal na otázky rozhlasové stanice France Info a franceinfo.fr.
Paříž, 26. listopadu 2015 – V předvečer pařížské klimatické konference COP 21 se 39 významných francouzských společností, které na celém světě zaměstnávají celkem 4,4 milionů lidí a jejichž celkové tržby dosahují 1 200 mld. eur, zavázalo k boji proti změnám klimatu. Podpisem tohoto závazku chtějí přispět k úspěchu konference COP 21 a k omezení globálního oteplování na úroveň 2 °C. Signatáři zdůrazňují svou vůdčí úlohu a postavení v boji za udržitelnější svět.
Společnost Veolia Energie ČR darovala vánoční strom na olomoucké Horní náměstí. Douglaska tisolistá rostla přes čtyřicet let ve Špičkové výtopně Olomouc.