Tiskové zprávy

Za účelem podpory biodiverzity na provozech skupiny Veolia v České republice instalovala společnost Veolia Energie Mariánské Lázně na svém komínu umělá hnízda pro sokoly stěhovavé. Sokoli představují přirozenou alternativu například v boji proti přemnoženým holubům.
Skupina Veolia Energie v České republice investovala v loňském roce více než 900 milionů korun do další modernizace svých energetických zařízení. Přibližně polovina těchto prostředků byla využita s cílem pokračovat v ekologizaci provozů, která přispěje ke zlepšení ovzduší na Ostravsku a Karvinsku. Průběžně byly rovněž obnovovány rozvodné sítě a předávací stanice a budovány domovní stanice. Ukončením několika větších investičních celků společnost pokračovala v trendu minulých let.
Nadační fond Veolia již od roku 2000 podporuje v Moravskoslezském a Olomouckém kraji vznik nových pracovních míst. Na svém zasedání, které se konalo 11. února 2016 v Olomouci, bylo schvalovacím výborem finančně podpořeno dalších devět projektů, díky kterým získá práci jedenáct osob. Za šestnáct let již bylo vytvořeno 2 006 nových pracovních míst.
Šestý ročník projektu Voda pro Afriku přinesl dalších 600 tisíc korun z benefičního prodeje křišťálových karaf na vodu. Stoprocentní výtěžek z prodeje šesté limitované edice karaf byl opět věnován na sbírku Skutečná pomoc organizovanou o.p.s. Člověk v tísni.
Nezávislý a důkladný průzkum prokázal, že velká energetika přispívá k imisím jen malým zlomkem. Mnohem většími původci znečištění jsou doprava, lokální topeniště, resuspenze prachu z povrchu a špatné ovzduší v sousedním Polsku. Až za nimi je v pomyslném žebříčku průmysl a hutnictví. Energetika tento výčet uzavírá.
Čtenáři prosincového vydání Energie pro Vás, interního magazínu společnosti Veolia Energie ČR, měli možnost vyhrát dárek. Stačilo zaslat znění tajenky křížovky. Podívejte se na seznam výherců a zjistěte, zda jste mezi nimi i Vy.
Podívejte se na seznam výherců a zjistěte, jestli jste mezi nimi i Vy. Všem luštitelům děkujeme za účast v soutěži a doufáme, že i v budoucnu budeme moci přinášet zajímavé a užitečné informace prostřednictvím našich časopisů, letáků nebo webových stránek.
Státní výbor pro monitorování Národní strategie pro biodiverzitu (Stratégie nationale pour la biodiversité, SNB) uznal a zařadil závazek Veolie „Ochrana a obnova biodiverzity“ do SNB 2015. V rámci diskusního panelu „Générations climat“ (generace v kontextu klimatu), který byl součástí Konference o změně klimatu (COP 21), předala Ségolène Royal, ministryně ekologie, udržitelného rozvoje a energetiky a vedoucí francouzské delegace na COP 21, Pierru Victoriovi, řediteli udržitelného rozvoje skupiny Veolia, potvrzení o uznání a zařazení závazku Veolie do Národní strategie pro biodiverzitu.
Všichni máme ještě v paměti děsivé povodně, které v letech 2002 a 2013 zasáhly střední Evropu – Českou republiku, Německo a Rakousko. V roce 2002 měly na svědomí více než 100 lidských životů, v roce 2013 si vyžádaly přes třicet obětí. První povodeň způsobila materiální škody ve výši 18 miliard, druhá přes 12 miliard. Důsledky změn klimatu se již projevují. Na toto téma se vyjádřil Philippe Guitard, Senior Executive Vice-President, Veolia střední a východní Evropa.