Nabídka služeb

Přístup k pitné vodě, energii nebo třídění odpadů není v celém světě stejně snadný. Zajistit dostupnost základních služeb je posláním skupiny Veolia. Všude, kde je Veolia zastoupena, přispívá ke zlepšení životních podmínek a k ekonomickému vývoji regionu.

 

Vodohospodářské služby

Veolia poskytuje služby v oblasti výroby a distribuce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod městům a obcím, průmyslovým partnerům i koncovým spotřebitelům. Podstatou aktivit společnosti je delegované řízení vodohospodářských zařízení jak pro města a svazky obcí, tak pro průmyslové podniky. Individuálním zákazníkům pak garantuje kvalitu poskytovaných služeb a chce jim být neustále k dispozici, co nejlépe je informovat a projevit jim svou solidaritu.

 

Energetické služby

Veolia poskytuje služby pro zajištění energetických potřeb zákazníků zejména v oblasti výroby a dodávek tepla a elektřiny. Neustále rozšiřuje spektrum svých služeb, příkladem může být výroba a dodávky chladu, efektivní výroba a dodávky stlačeného vzduchu pro průmyslové zákazníky nebo energetické služby spočívající v komplexním zajištění energetických potřeb dle požadavků zákazníků.

 

Odpadní služby

Veolia se specializuje na nakládání se všemi druhy odpadů, kompletní řešení pro města a obce v oblasti údržby veřejných prostor a vývoj vlastních technologií na přepravu, zpracování a využití odpadů. Veolia poskytuje také facility management pro průmyslové podniky a veřejné instituce. Cílem je poskytnout všem zákazníkům komplexní služby.