AstraZeneca – Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Výroba elektřiny a páry

AstraZeneca je jednou z největších světových farmaceutických společností a vyrábí inovativní léky, které účinně pomáhají bojovat proti nemocem, a to ve všech hlavních terapeutických oblastech. Závod v Macclesfieldu zahrnuje 15 specializovaných výrobních jednotek, které tyto léky vyvíjejí a produkují.

 

POTŘEBY POBOČKY

K zajištění pravidelné produkce je nutné, aby jednotky AstraZeneca měly neustálý přívod elektřiny a páry. V rámci dosažení cíle navýšení flexibility a výrobních kapacit a v souladu s politikou společnosti AstraZeneca na ochranu přírodních zdrojů, se kogenerace ukázala jako nejúčinnější řešení k výrobě elektřiny na základě fosilních paliv. AstraZeneca tak hledala partnera, který by byl schopen dodat vhodné zařízení.

 

ŘEŠENÍ DALKIA

V těsné spolupráci se společností AstraZeneca navrhla Dalkia novou kogenerační jednotku o výkonu 23 MW, která pokryje veškeré provozní potřeby elektřiny a páry a tuto jednotku následně instalovala a uvedla do chodu. V budoucnosti tato jednotka také usnadní zvýšení výroby tím, že k produkci elektřiny bude docházet jak z plynové turbíny, tak z parní turbíny. Pokud to bude nutné, může kogenerační jednotka fungovat nezávisle na britské elektrické síti a zároveň je možné nadbytek elektřiny exportovat do dalších provozů společnosti AstraZeneca prostřednictvím národní distribuční sítě. Dalkia má taktéž na starosti pravidelnou obsluhu a údržbu jednotky, stejně jako všech ostatních instalací v Macclesfieldu na výrobu a distribuci stlačeného vzduchu, chlazení, odpadních vod a dusíku. Za normálních okolností spaluje jednotka zemní plyn, použít ovšem lze i lehký topný olej, vyžaduje-li to situace. Kogenerace umožňuje snižování emisí CO2 o přibližně 39 000 tun ročně, v plném souladu s vládním závazkem dodržovat Kjótský protokol.
 

David Gartside,
manažer AstraZeneca, výrobní závody ve Spojeném království
 

„Tato kogenerační jednotka je dobře přizpůsobená pro provoz
v Macclesfieldu, jedná se o moderní řešení, které dokáže uspokojit i naše budoucí energetické potřeby. Tato investice představuje důležitý krok vpřed pro vývoj celého závodu a zároveň se jedná o řešení, které je ohleduplnější vůči životnímu prostředí.“

Klíčové údaje

  • Plynová turbína o výkonu 13 MWe a parní turbína o výkonu 10 MWe dohromady produkují 23 MWe.
  • Rekuperační jednotka o výkonu 40 tun za hodinu a dvě záložní jednotky o výkonu 30 tun za hodinu dodávají páru nezbytnou k výrobnímu procesu.
  • Snížení emisí CO2 o přibližně 39 000 tun ročně.

Výhody pro zákazníky

  • Menší dopady na životní prostředí
  • Snížení energetických nákladů
  • Zlepšení spolehlivosti dodávky elektřiny a páry

 
Řešení

  • Koncepce, realizace a využití kogenerační jednotky

Plynová turbína o výkonu 13 MWe a parní turbína

Snížení emisí CO2 o přibližně 39 000 tun ročně