Baltimore – USA

Sítě výroby tepla a chladu napomáhají k obnově měst

Baltimore, dvacátá největší americká metropole a starobylé průmyslové město, se změnilo na nejmodernější středisko služeb. 

V tomto městě se studenými zimami a velmi teplými léty Veolia Energy North America vlastní a provozuje tři lokální sítě, které poskytují teplo a chlad asi 270 velkým zákazníkům z terciární sféry. Jedním z nich je věž Legg Mason s certifikátem LEED® Silver (1) (24 pater, 55 700 m2), která využívá sítí Veolia Energy North America s cílem optimalizovat vliv své činnosti v souladu s udržitelným rozvojem.
 

Zásobník ledové vody pro chlazení v Baltimore

Baltimore, město ve státě Maryland, je jedním z hlavních přístavů na východním pobřeží Spojených států. Veolia Energy North America tam provozuje sítě na vytápění a chlazení. Chladicí jednotky rozmístěné na více než osmnácti kilometrech zajišťují chlazení 51 zákaznických pracovišť. Aby se zabránilo výrobě v závislosti na poptávce bez regulování nákladů na elektřinu, jejíž cena se v průběhu dne mění, byly v roce 1996 a 2000 instalovány dva zásobníky ledové vody s teplotou 0 °C a kapacitou 263 MWh.
 

Stacy Wirth,
manažerka pro klíčové zákazníky Veolia Energy North America

„Tyto zásobníky fungují podobně jako akumulátory. Ledová voda se vyrábí v době platnosti nejnižšího tarifu elektřiny a poté je v době špičky spotřeby dodávána do sítě.“

 
(1) Mezinárodní ekoznačka pro kancelářské budovy mající čtyři odstupňování: bronzové, stříbrné, zlaté a platinové. 

 
Klíčové údaje

  • 635 tun páry za hodinu, 53 MW teplé vody, 33 780 tun studené vody
  • 23,5 km potrubí páry a teplé vody
  • 18,2 km potrubí ledové vody
  • 105 000 tun nevyprodukovaných emisí CO2
  • 60 % energie z obnovitelných zdrojů (odpady)
  • Výhody pro zákazníky

Snížení ekologické stopy města

  • Optimalizace distribuce tepla a chladu
  • Účast na místním ekonomickém rozvoji řešení

Řízení tepelné sítě

  • Řízení sítě chladu a skladování energie

635 tun páry za hodinu

18,2 km potrubí ledové vody