Bonduelle – Maďarsko

VYUŽITÍ BIOPLYNU PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÝCH NÁKLADŮ Maďarská legislativa nařizovala výstavbu čistírny odpadních vod pro provoz v Nagykőrösu. Společnost Bonduelle se obrátila na společnost Dalkia, která okamžitě navrhla využití bioplynu získaného z organických látek pro výrobu páry.

Energie z bioplynu 100% využitá

Provoz v Nagykőrösu vyrábí zeleninu v konzervách (hrášek, kukuřice, fazole) a výrobní proces vyžaduje velké množství energie. Potřebná energie byla až do roku 2010 získávána pouze pomocí zemního plynu. V této době došlo k zpřísnění maďarské legislativy, týkající se zpracovávání odpadních a znečištěných vod. Bonduelle tak musela instalovat čistírnu odpadních vod, která stála za významnými emisemi bioplynu. Řešení společnosti Dalkia, která je také dodavatelem energie pro tento závod, spočívá ve zhodnocení bioplynu tím, že se spaluje v malém záložním kotli, který nebyl do této doby příliš využíván. Vybrané řešení bylo možné zavést velmi rychle, již v okamžiku spuštění čistírny odpadních vod. Uvedený kotel dodává tři tuny páry, které jsou beze zbytku znovu použity v provozu. Využití tak dosahuje zmíněných 100 %.
 

Optimalizovaná investice

50 až 60 % bioplynu je v současné době používáno v provozu
v Nagykőrösu k výrobě tepla. Jedná se tedy o úsporu téměř
350 000 m3 plynu a 650 tun emisí CO2 ročně. Proces umožňuje snížení energetických nákladů o 17 %, v závislosti na množství vyrobeného bioplynu. Zároveň se jedná o hospodárné řešení zpracovávání bioplynu.

Laszlo Toth,
Bonduelle Střední Evropa

„Pro závod vyrábějící konzervy je snížení energetických nákladů
v dlouhodobé perspektivě absolutní nezbytností. Využití bioplynu
z čistírny odpadních vod je pak velmi dobrým řešením. Jedná se o novou technologii, kterou jsme vyvinuli společně se společností Dalkia, zároveň se jedná o 100% úspěšnou realizaci.“

Výhody pro zákazníky

  • Striktní dodržení technických a environmentálních předpisů
  • Menší dopad na životní prostředí
  • Menší závislost na fosilních zdrojích energie
  • Optimalizace energetických a provozních nákladů

 
Řešení

  • Využití bioplynu pocházejícího z organických látek pro výrobu páry 

350 000 m3 ročně ušetřeného zemního plynu

17 % energetických úspor ročně