Bukurešť – Rumunsko

Obnova kanalizace ukončila záplavy

Bukurešť zažívala v minulosti časté záplavy zejména z důvodu nefungující kanalizace. Trvalé řešení, ke kterému dospěly pracovní týmy společnosti Veolia Roumunsko, umožňuje zlepšení života obyvatel.
 

Uplatnění odborných znalostí společnosti Veolia

V roce 2009, během nového projednání koncesní smlouvy s městem Bukurešť, Veolia navrhla začlenit do smlouvy hlavní sběrač odpadních vod nazvaný „Kazeta“ („La Cassette“) za účelem provedení postupné diagnostiky. Konečné závěry jsou následující: sběrný systém je ze 70 % ucpán. Kromě toho týmy Veolia zjistily, že „Kazeta“ není zcela dokončena, a tyto nedostatky mají negativní vliv na provoz čistírny odpadních vod hlavního města.

Trvalé zlepšování životního prostředí

Město Bukurešť pověřilo společnost Veolia-Apa Nova pracemi souvisejícími s předěláním „Kazety“ (39 milionů eur) a provozem sběrného systému. Od konce roku 2012 toto rozšíření oblasti působení umožňuje integrované řízení kanalizačního systému, přispívá ke zlepšení života obyvatel hlavního města a k opětnému dosažení kvality vody v řece Dâmbovita, která protéká Bukureští, a rovněž i v Dunaji.
 
Bruno Roche,
ředitel společnosti Veolia Environnement Rumunsko:

„Umožnili jsme městu Bukurešť optimalizovat jeho investiční plán a regulovat cenu služby s cílem zajistit lepší život pro každého jednotlivce.“ 

 

Výhody pro zákazníky

  • Vynikající provozní úroveň: optimalizované řízení sítě sběru odpadních vod, lepší fungování zařízení
  • Zachování kulturního dědictví
  • Řízení investic

 

Řešení

  • Úprava vody: čištění odpadních vod
  • Doprava vody: koncepce a pokládání sítí, sběr odpadních vod, doprava, provoz a údržba
  • Vztah se zákazníky: vztah se zákazníky a řízení prostřednictvím více informačních kanálů, správa účtů zákazníků
  • Správa údajů a služeb smart: monitorování infrastruktur v reálném čase, plánování zásahů, dynamické řízení pro ochranu kulturního dědictví
  • Kontrola dopadu na přírodní prostředí: udržitelné řízení přírodních zdrojů

2 700 km sítě sběru odpadních vod

1 927 251 připojených obyvatel