Danone – Francie

DANONE SNIŽUJE NÁKLADY RECYKLACÍ OBALOVÉHO ODPADU Zavedením nejvhodnějšího řešení pro použité obaly se Veolii podařilo citelně zlepšit využití odpadů společnosti Danone.

Lepší využití odpadu

V Molay-Littry vyrábí Danone kolem šedesáti mléčných výrobků, jako např. Taillefine, Danette a Fjord, na celkem osmi balicích linkách.
Z toho plynou různorodé typy a velikosti obalů a způsoby recyklace, a využití odpadu je tak komplexní záležitostí.

Snížení provozních nákladů

Veolia v závodu instalovala zařízení na vyprázdnění obalů pro nekonformní produkty a umožnila zhodnocení organického podílu a obalů ze znečištěného polystyrenu.
Během tří let se procento globálního využití odpadů zvedlo ze 70 % na 98 %. Provozní náklady tedy byly výrazně sníženy, stejně jako uhlíková stopa provozu.
 
Pascal Peslerbe,
obchodní ředitel, Valorisation et Innovation (Zhodnocování a inovace), Veolia Propreté Francie

„Know-how společnosti Veolia, stejně jako její znalost surovin a inovativní přístup obchodních a technických týmů umožnily lepší využití odpadů a přinesly zákazníkům zajímavější výhody a snížení dopadů na životní prostředí.

Výhody pro zákazníky

  • Lepší využití odpadů
  • Nižší provozní náklady
  • Snížení uhlíkové stopy

Řešení

Zvýšení potenciálu využití obalů

  • Logistika: klasický sběr a vysoký výkon
  • Oddělení toku materiálu: vyprázdnění obalů
  • Využití surovin: produkce druhotných surovin

 

Klíčové údaje

98% využití odpadů