Demb – Nizozemsko

ODPAD TRANSFORMOVÁN NA OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE V Joure, Nizozemsko, vyvinula Dalkia světově unikátní systém sušení pro nizozemského výrobce kávy Douwe Egberts Master Blenders (DEMB, dříve Sara Lee), s cílem zvýšit jeho výrobu tekuté kávy a snížit jeho uhlíkovou stopu.

Originální proces recyklace kávové sedliny

Pražírna DEMB chtěla snížit náklady spojené s produkcí enormního množství páry, kterou na denní bázi potřebuje pro výrobu rozpustné kávy a kávových likérů. Dalkia tak musela najít hospodárné řešení, které by doprovázelo zvýšení výrobní kapacity závodu DEMB a které by zároveň snížilo uhlíkovou stopu. Taktéž musela vyřešit zásadní otázku využití odvozených produktů, které při procesu vznikají.
 

Čisté a hospodárné palivo

Na základě hloubkové studie společnost Dalkia vyvinula světově unikátní systém sušení a spalování. Ten je tvořen kotlem na biomasu, kde se spalují zbytky kávové sedliny vznikající během výroby v provozu, a produkují tak páru.
Kompletní technická gesce průmyslových řešení (pára, stlačený vzduch, studená voda) byla svěřena společnosti Dalkia, která na tomto projektu spolupracovala se společností Veolia Voda v oblasti zpracování odpadních vod.
 
Wiebe Jongsma,
technický ředitel DEMB v Joure, Nizozemsko

„Před projektem společnosti Dalkia jsme využívali dva hlavní zdroje energie – zemní plyn a v malé míře kávovou sedlinu. Sami jsme se pokusili o další vývoj našeho zařízení, ale nebyli jsme úspěšní. Díky společnosti Dalkia šetříme zemní plyn tím, že používáme více kávové sedliny. Jedná se o úsporu v rozmezí 1 až 2 miliónů euro.“

 

Výhody pro zákazníky

  • Snížení environmentální stopy
  • Optimalizace energetických a výrobních nákladů
  • Využití odvozených produktů vzniklých během procesu
  • Spolehlivost průmyslových instalací

 

Řešení

  • Energetické využití biomasy (odvozený produkt vzniklý během procesu)

33 000 tun/rok využité zbytkové kávové sedliny

O 14 000 tun emisí CO2/rok méně, tedy snížení o 70 %