Diageo – Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ekologičtější whisky

Diageo vznikla v roce 1997 spojením společností Guiness a Grand Metropolitan. Dnes se jedná o největší firmu prodávající piva, vína a lihoviny na světě. Snaží se o snížení energetických výdajů a spotřeby vody ve svém hlavním skotském provozu. 

Lihovar Roseisle, který se nachází v Moray Firth, přispívá k uspokojení zvýšené mezinárodní poptávky po whisky. Produkuje velmi kvalitní slady pod různými značkami, především J&B a Buchanans, s celkovým objemem cca 12,6 miliónu litrů alkoholu ročně.
Problém: provoz má velkou spotřebu energie a voda používaná
k výrobě whisky je nedostatečně využita na konci řetězce.
 

Snížit energetické náklady a emise CO2

Dalkia a Veolia Voda tak pro lihovar Roseisle vyvinuly inovativní a svého druhu unikátní řešení, které zahrnuje:

  • výrobu paliva z mláta;
  • výrobu bioplynu z tzv. „pot ale“ (zkvašená zápara);
  • výrobu páry z fosilních paliv, biomasy, bioplynu;
  • recyklaci vody.

 
Výhledově chce Diageo nejen omezit zvyšování energetických nákladů, ale také rekuperovat vodu, aby se dala opětovně použít v sousedních sladovnách Diageo Maltings a aby se snížil na minimum dopad na lokální ložisko spodní vody.
 

Výhody pro zákazníky

  • Využití odvozených produktů jako zdrojů paliva
  • Snížení uhlíkové stopy a vodní stopy v provozu
  • Snížení energetických nákladů
  • Snížení dopadů výkyvů cen fosilních paliv na světových trzích

 

Řešení

  • Využití bioplynu vzniklého z organických látek
  • Využití biomasy (jako odvozený produkt vzniklý během procesu)

320 000 m3 zpracované a znovu použité vody v závodě 

135 800 tun/rok páry O 22 000 tun emisí CO2 méně