Guayaquil – Ekvádor

Úplný program přístupu k vodě

Společnost Veolia realizuje v Guayaquilu, největším městě v Ekvádoru, program přístupu k vodě umožňující všem rodinám využívat kvalitní veřejné služby.
 

Pomoc při mimořádných událostech, sociální sazebník a mediace

Za deset let se přístup k vodě v Guayaquilu zvýšil o 40 % a dosáhl míry srovnatelné s vyspělými zeměmi. Program rozvoje kombinuje sociální sazebník určený pro chudé čtvrtě, nástroj pro zproštění dluhů, nad kterým má vláda spolu s místními občanskými sdruženími dohled, a mediaci jako nástroj pro rozhodování stížností uživatelů a navrhování správných platebních systémů přizpůsobených podmínkám rodin.
 

Síť poboček vedená 700 dobrovolníky

Týmy společnosti Veolia mají oporu v síti s více než 700 představiteli komunity, kteří pomáhají lidem z chudých čtvrtí města. Čtyři mobilní agentury projíždějí městem, aby se seznámily s obyvateli a vytvořily si úzký vztah k veřejné službě. Každoročně se uskutečňují informační programy zaměřené na správnou spotřebu, ceny vodohospodářských služeb a ochranu zdrojů.
 
Ramon Rebuelta,
ředitel společnosti Veolia Amérique latine (Veolia Latinská Amerika)

„V Guayaquilu narůstá počet rodin připojených k pitné vodě a ke kanalizaci. Neustále pracujeme na zlepšení kvality života komunity.“ 

Klíčové údaje

  • 2,5 milionu obyvatel s přístupem k vodě
  • 97 % obyvatel má přístup ke službě pitné vody a 86 % ke kanalizaci
  • Denně se vyprodukuje 1 milion m3 pitné vody

Výhody pro zákazníky

  • Konkrétní uplatnění nároku na vodu
  • Vysoká kvalita služeb pro všechny obyvatele
  • Společenská inovace

Řešení

  • Vztah se zákazníky: řízení prostřednictvím více informačních kanálů, správa účtů zákazníků, měření odběru
  • Řízení a lidský kapitál: řízení zaměstnanců, průběžné vzdělávání
  • Sociální a společenské projektování: program přístupu k vodě, sociální sazebník a opatření podpory, dialog se zúčastněnými stranami, program zaměřený na regulaci spotřeby

2,5 milionu obyvatel s přístupem k vodě

Denně se vyprodukuje 1 milion m3 pitné vody