Harbin – Čína

Model energetické optimalizace

Společnosti Dalkia, pověřené výstavbou a provozem tepelné sítě „Sud-ouest“ („Jihozápad“) ve městě Harbin, se podařilo v tomto městě na severovýchodě Číny dosáhnout vynikajících energetických výsledků s bilancí 40% nárůstu energetické účinnosti.
 

Méně znečištění

Harbin s 9,5 miliony obyvatel patří k deseti nejlidnatějším městům v Číně a čelí obzvláště drsným klimatickým podmínkám (průměrná roční teplota -9 °C). Díky převzetí většinového podílu ve společnosti YangGuang svěřily v roce 2007 místní správy společnosti Dalkia projekt nové sítě na vytápění v jihozápadní části centra města. Do roku 2020 by měla síť spojovat 33 milionů m2 budov v zóně o rozloze 52 km2. Cíle: snížit znečištění uhelnými elektrárnami a snížit emise skleníkových plynů na polovinu.
Nová síť umožnila odstranění četných samostatných kotelen a komínů v okruhu připojeném k této síti. Know-how společnosti Dalkia v oblasti optimalizace týkající se zejména provozování stanic s cirkulující fluidní vrstvou (CFV) a kogeneračních zařízení rovněž přispělo k prudkému snížení emisí skleníkových plynů a prachu vznikajících při spalování.
 

Lepší řízení

Dalkia rovněž zdokonalila systém cíleného řízení. Snímače umožňují měřit změny spotřeby energie v reálném čase a rychle odhalit jakékoliv anomálie. Energetická účinnost tak vzrostla o 40 %. 
 
Mohamed Lasri,
ředitel společnosti Dalkia v Číně:

„Dalkia je nyní v Číně uznávána jako referenční subjekt v oblasti tepelných sítí, kde díky know-how a zkušenostem v oblasti energetické účinnosti reaguje na hlavní oblast zájmu místních orgánů.“ 

Výhody pro zákazníka

  • Snížení znečištění uhelnými elektrárnami
  • Snížení ekologické stopy
  • Energetická optimalizace
  • Spolehlivost dodávek tepla

Řešení

  • Řízení výroby a distribuce tepla
  • Systém cíleného řízení v reálném čase pro optimalizované řízení sítě
  • Program preventivní údržby

Vytápění 14 milionů m2

Zvýšení energetické účinnosti o 40 %