Île-De-France – Francie

Veolia provozuje největší francouzskou stanici na výrobu energie z bioplynu

V Plessis-Gassot umožňuje využití bioplynu, vzešlého ze zpracování konečného odpadu, každoročně vyrobit a dodat 130 GWh elektřiny a 30 GWh tepla. 

 

Elektřina vyrobená z odpadních látek

Provoz v Plessis-Gassot v pařížském regionu zpracovává 950 000 tun konečného odpadu, který nelze recyklovat. Zařízení Electr’od („électricité origine déchets“ – elektřina pocházející z odpadů) vyrábějí energii ze zachyceného bioplynu a každoročně dodávají 130 GWh, což odpovídá spotřebě elektřiny 41 200 domácností (bez vytápění).
 

Lokální distribuce energie pokrývající potřeby vytápění a teplé vody

Provoz také vyrobí 30 GWh tepelné energie, která se používá zčásti v závodě a pro zásobování sítě dálkového vytápění – výrobu tepla a teplé vody pro domácnosti a instituce ve veřejném vlastnictví ve městě Plessis-Gassot. Postup může být zaveden u zařízení na zpracování odpadů, která nejsou klasifikovány jako nebezpečná, nebo u průmyslových metanizérů (bioodpady).

Bernard Harambillet,
generální ředitel společnosti Veolia Propreté France:

„Naším úkolem je využít obnovitelné zdroje, a to ve formě recyklovaných materiálů nebo zelené energie. Množství zdrojů vytěžených ze země vzrostlo za dvacet pět let o 65 %. Vzhledem k vedoucí pozici v našem odvětví je naší povinností najít řešení, jak tyto zdroje šetřit. “

Klíčové údaje

  • 950 000 tun zpracovaného konečného odpadu
  • 130 GWh využité elektrické energie za rok
  • 30 GWh tepelné energie vyrobených za rok

Výhody pro zákazníky

  • Vytvoření lokálního zdroje zelené energie
  • Celkové řízení nákladů
  • Snížení uhlíkové stopy (18 950 tun nevyprodukovaných emisí CO2) Řešení

Skladování: běžné odpady

  • Využití energie: bioplynová jednotka, energetické využití
  • Řízení a lidský kapitál: řízení zaměstnanců, průběžné vzdělávání
  • Kontrola dopadu na životní prostředí: měření a kontrola uhlíkových stop, řízení biologické rozmanitosti

 

130 GWh využité elektrické energie za rok

30 GWh tepelné energie vyrobených za rok