Marine Harvest – Norsko

Vysoce kvalitní recyklovaná voda pro lososy z chovných farem

Norská společnost Marine Harvest, světová jednička v chovu lososů, svěřila Veolii koncepci a výstavbu tří chovných jednotek lososů, které patří mezi největší a nejmodernější ve svém druhu.
 

Vysoce citlivé instalace

Marine Harvest provozuje vysoce citlivé instalace, a snaží se proto vždy hledat taková technická řešení, která jí umožní optimalizovat své postupy a náklady. Již třikrát se tato světová jednička v chovu lososů obrátila na společnost Veolia. Ta jí v letech 2010 a 2011 dodala dvě výrobní jednotky pro sádky v Dalsfjordu. Nová smlouva, podepsaná
v roce 2012, počítá s dodáním tří výrobních jednotek na smolty (mladé lososy), které budou instalovány v Steinsviku, a to do konce roku 2014. Tyto nové instalace zajistí roční produkci 5,3 miliónu smoltů a budou spotřebovávat pouze mezi 250 a 500 litry vody na každý kilogram vyprodukované ryby.
 

Limitovat dopady akvakultury na životní prostředí

Celková kapacita všech tří jednotek bude cca 17 000 m3 zpracované vody za hodinu. Instalace budou moci zpracovávat jak sladkou, tak slanou vodu a budou recyklovat až 99 % vody nezbytné k produkci. Budou využívat hned několik různých technologií, jako například AnoxKaldnes MBBR a Hydrotech, které jsou perfektně integrované
v technologickém řešení Kaldnes®RAS, vyvinutém společností Krüger Kaldnes pro trh s akvakulturou. Instrumentace závodu a systém SCADA, určený pro supervizi a kontrolu infrastruktur, jsou taktéž vyvinuty společností Veolia.
 
Marius Hægh,
obchodní ředitel, Krüger Kaldnes, Veolia Environnement

„Tyto špičkové technologie umožňují zvýšení akvakulturní produkce, a to především tím, že je snížená úmrtnost potěru. Dopady na životní prostředí jsou taktéž výrazně limitovány.“

Výhody pro zákazníky

  • Lepší hospodaření se zdroji (voda, energie)
  • Snížení nákladů na zpracování
  • Zvýšení produktivity

 

Řešení

  • Zpracování a recyklace vody pro akvakulturu

Klíčové údaje

Recyklace 99 %  vody nezbytné k produkci