Mettis Aerospace – Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Dvacetiletá spolupráce se společností Veolia

S cílem snížit náklady spojené se spotřebou vody a zlepšit vodní bilanci se Mettis Aerospace v roce 2002 obrátila na společnost Veolia, aby se tato postarala o zpracování a recyklaci odpadních vod. Nová smlouva prodlužuje partnerství až do roku 2022.
 

Kvalitní průmyslová voda

Anglický výrobce součástek pro letecký průmysl, Mettis Aerospace a Veolia se dohodly na pokračování spolupráce a původní desetiletá smlouva, podepsaná v roce 2002, byla o dalších deset let prodloužena. Mise společnosti Veolia bude spočívat v optimalizaci výkonnosti jednotky na zpracování vody tak, aby došlo ke snížení spotřeby, která je v současnosti vyčíslena na jeden milión liber ročně. V hi-tech průmyslovém závodě v Redditchu, jižně od Birminghamu, bude Veolia nadále zpracovávat odpadní vody vzniklé během procesu výroby a bude je recyklovat, aby zajistila zákazníkovi dodávku kvalitní průmyslové vody. Cílem je snížení spotřeby vody a omezení dopadů na životní prostředí.
 

Preciznější kontrola nákladů

Spolupráce bude rozšířena i o další služby. Obě společnosti se budou taktéž společně podílet na zlepšení infrastruktury potřebné na zpracování vody a zavedou preciznější systém kontroly nákladů.
 

Russell Bright,
náměstek generálního ředitele, Veolia Water Industrial Outsourcing

Tato smlouva je přesně v souladu s etickým smýšlením společnosti Veolia, která svým klientům dodává zodpovědným způsobem kvalitní a hodnoty vytvářející služby.

 

Výhody pro zákazníky

  • Lepší produktivita
  • Nižší spotřeba vody
  • Menší dopad na životní prostředí

 

Řešení

  •  Zpracování odpadních vod: inženýrství – koncepce, provozování a údržba instalací na zpracování

20 let spolupráce

Nižší spotřeba vody