New York – USA

Veolia optimalizuje výkonnost služeb dodávky vody a čištění odpadních vod

Zlepšením celkové výkonnosti veřejných služeb dodávky vody a čištění odpadních vod ušetří město New York 100 až 200 milionů dolarů ročně. 

Největší program vynikající provozní úrovně v USA

Město New York vynaloží každý rok 1,2 miliardy dolarů na řízení a údržbu veřejných služeb dodávky vody a čištění odpadních vod. V rámci největšího programu vynikající provozní úrovně v zemi svěřilo město New York společnosti Veolia celkový audit těchto služeb s cílem zlepšit výkonnost snížením provozních nákladů při zachování místních pracovních míst.
 

Model inovační smlouvy, ve které je společnost Veolia odměňována na základě nárůstu výkonnosti

Veolia působí v New Yorku jako partner města. Skupina přináší své zkušenosti a sleduje směry ke zlepšování vymezené ve zprávě o auditu. Sdílí se svým zákazníkem rizika související s uplatněním doporučení a dosažené zisky. Odměna společnosti Veolia je počítána přímo z uskutečněného nárůstu výkonnosti.
 
Carter Strickland,
komisař odboru ochrany životního prostředí města New York

„Spolupracujeme se skupinou, která nám přináší kompletní portfolio osvědčených postupů v odvětví a jež se osvědčila po celém světě v oblasti zlepšování výkonnosti služeb při současném snížení nákladů a zachování pracovních míst.“

Klíčové údaje

  • úspora 100 až 200 milionů dolarů ročně
  • 9 milionů obyvatel napojených na veřejné služby dodávky vody a čištění odpadních vo

Výhody pro zákazníky

  • Zlepšení celkové výkonnosti
  • Snížení nákladů
  • Zachování pracovních míst

Řešení

  • Správa údajů a služeb smart: poradenství pro optimalizaci řízení infrastruktur, řízení výkonnosti, zisky z nákupů
  • Řízení a lidský kapitál: řízení zaměstnanců, průběžné vzdělávání
  • Kontrola dopadu na přírodní prostředí: měření a kontrola vodních a uhlíkových stop 

úspora 100 až 200 milionů dolarů ročně

Zlepšení celkové výkonnosti