OKD klimatizovaná šachta

OKD – Česká republika

Klimatizovaná šachta v hloubce 1 300 metrů

Největší těžební společnost v České republice důvěřuje Veolia ohledně distribuce elektřiny a produkce tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu pro své uhelné doly.
 

OKD klimatizovaná šachta
Archiv OKD

Dlouhodobá energetická spolupráce

Již od roku 2010 se Veolia stará o distribuci tepla, elektřiny a stlačeného vzduchu pro společnost OKD. Hlavní výzvou byla modernizace těchto instalací, nezbytných k procesu těžby, především pak k zajištění bezpečnosti a úrovně pracovního prostředí horníků. Veolia mj. instalovala trigenerační jednotku na teplo, elektřinu a stlačený vzduch. Závazky jdou ruku v ruce s požadavkem dolů, a tím je nulové selhání.
Veolia taktéž zajišťuje klimatizaci dolů, které mohou v některých případech dosahovat hloubky až 1 300 metrů. Chlad je produkován třemi turbokompresory o výkonu 10 MW a tento výkon je možné zvýšit až na 13 MW. Všechny tři stroje využívají ekologické chladivo.
 
Klíčové údaje

  • 274 GWh/rok tepla
  • 943 GWh/rok elektřiny
  • 1,6 miliard m³/rok stlačeného vzduchu
  • 10 MW chladicího výkonu

Výhody pro zákazníky

  • Technická dokonalost
  • Zvýšená energetická účinnost, díky trigenerační jednotce
  • Snížená environmentální stopa

Řešení

Optimalizace energetických toků procesu:

  • Bezpečná dodávka energií
  • Spolehlivost provozu energií

274 GWh/rok tepla

943 GWh/rok elektřiny