Praha – Česká republika

Veškeré informace o dodávce vody díky smartphonu

Čeští spotřebitelé mají prostřednictvím smartphonů přístup k veškerým informacím ohledně služeb dodávky vody. Veolia nabízí dvě aplikace dostupné z iPhonu i ze smartphonů se systémem Android.

 

„Moje voda“ – aplikace pro všechny obyvatele

Aplikace „Moje voda“ nabízí všem odběratelům vody z vodovodní sítě širokou nabídku služeb: zobrazení plánovaných odstávek vody a aktuálních havárií v mapách, kalkulačku spotřeby vody a kalkulačku uhlíkovou stopy, výsledky analýzy kvality vody, odpovědi na často kladené otázky atd.
 

„Moje voda Plus“ – kompletní služba pro zákazníky

„Moje voda Plus“ je služba určená pro zákazníky Veolia, kteří mají přístup ke svému internetovému účtu. Mohou nahlásit stav vodoměru, informovat se o cenách, získat přehled historie jejich spotřeby vody, přehled o fakturách a jejich platbách, o odstávkách a haváriích vody atd. Aplikace rovněž umožňuje změnit kontaktní údaje a způsob placení nebo si domluvit schůzku v zákaznickém centru.
 
Jaroslav Pokorný,
manažer kontaktního centra Veolia Praha:

„Obě aplikace jsou ergonomické a poskytují spotřebitelům, a především našim zákazníkům, užitečné informace.“ 

Klíčové údaje

  • 1,3 zásobovaných obyvatel pitnou vodou 
  • 89 168 zákazníků zásobovaných pitnou vodou
  • 108 404  tis. m3 vody dodané ročně

Výhody pro zákazníka

  • Informace o službě dodávky vody dostupné 24 hodin, 7 dní v týdnu
  • Individuální zákaznický účet dostupný 24 hodin, 7 dní v týdnu

Řešení

  • Vztah se zákazníky: řízení prostřednictvím více informačních kanálů, vedení zákaznických účtů
  • Sociální a společenské projektování: dialog se zúčastněnými stranami, program řízení spotřeby

1,3 milionu obyvatel zásobovaných pitnou vodou

108 404 tis. m3 vody vyrobených ročně