QGC-Austrálie

Metan uhelných slojí, který také produkuje... vodu

Voda vzniklá při těžbě metanu uhelných slojí v pánvi Surat na východě Austrálie, v oblasti Queensland, bude zásobovat ostatní lokální průmyslové partnery, stejně jako zemědělce. 
 

Komplexní Zpracování Vody Z Výroby

QGC, 100% filiálka skupiny BG Group, která je jedním ze světových lídrů v oblasti ropy a plynu, svěřila společnosti Veolia správu svých tří instalací na zpracování vody vzniklé při produkci metanu uhelných slojí v Queenslandu na východě Austrálie. Smlouva byla uzavřena na dobu 20 let. Veolia byla vybrána pro svoji unikátní znalost správy kompletního cyklu zpracování vody vzniklé při výrobě, v komplexním segmentu nekonvenčních uhlovodíků. Její lokální působnost měla rozhodující vliv na úspěch.
 

Voda pro průmysl a zemědělství

Těžební pole společnosti QGC se nachází na rozloze 20 000 km2. Těžba z 6 000 dolů je plánována do roku 2030. Veolia bude postupně zpracovávat vodu z těchto 6 000 dolů tak, jak budou postupně spouštěny jejich provozy. Celkem se bude jednat o 200 000 m3 na denní bázi, s trvalou garancí velké kvality na výstupu. Tato voda – která stoupá na povrch ve stejný okamžik jako metan – má veliký podíl soli, a musí tedy projít komplexním zpracováním, dříve než bude moci být opět použita v průmyslu nebo zemědělství.
 
Doug Dean,
ředitel pro Austrálii a Nový Zéland, Veolia Environnement

„Pro společnost Veolia bude trh s nekonvenčním plynem jedním
z nejaktivnějších segmentů v příštích letech. V Austrálii se objeví významné příležitosti, jelikož se zde nachází třetí největší ložisko metanu uhelných slojí, po Spojených státech a Kanadě.“ 

 

Výhody pro zákazníky

  • Striktní dodržování platných předpisů
  • Snížená environmentální stopa
  • Lepší společenská přijatelnost

 Řešení

  • Zpracování a recyklace vody: provoz a údržba jednotek na zpracování vody

200 000 m3 zpracované vody denně

Lepší společenská přijatelnost