Rio Tinto – Austrálie

Rio Tinto důvěřuje společnosti Veolia v oblasti průmyslových služeb

Veolia poskytuje služby průmyslového čistění ve dvou velkých povrchových uhelných dolech společnosti Rio Tinto, v Novém Jižním Walesu.
 

Privilegované partnerství

Veolia zajišťuje kompletní průmyslové čištění ve dvou povrchových dolech v Novém Jižním Walesu, kde těží britsko-australská společnost Rio Tinto. Tyto dva doly produkují více než 20 miliónů tun uhlí ročně. Poté co se vytěží, je uhlí očištěno a dopraveno vlakem až do přístavu ve Waratahu. Aby se tyto operace usnadnily, zajišťuje Veolia komplex služeb, jako například provozování mycích stanic pro čištění nákladních automobilů, velkých mobilních zařízení (jeřáby, lopatové nakládače, mobilní dopravníky), bagrů a těžebního vybavení a instalací na přípravu uhlí.
 

Služby na míru

Veolia Propreté dodává širokou škálu řešení pro průmyslové čištění. Zvolená řešení umožňují spravovat veškeré aspekty průmyslových instalací a vybavení pro průmyslové čištění. Veolia bere v potaz, že každý průmyslový závod čelí specifickým výzvám v oblasti průmyslového čištění, a proto dodává služby na míru, ruku v ruce se zajištěním kvality a s respektem vůči životnímu prostředí.
 
Doug Dean,
ředitel pro Austrálii a Nový Zéland, Veolia Environnement

„Důlní průmysl v Austrálii musí čelit čím dál tím většímu tlaku a z tohoto důvodu potřebuje čím dál tím větší operační efektivitu a tlačí na outsourcing facility managementu. Díky rozsahu svých znalostí a svého know-how je Veolia vhodným partnerem, který dokáže odpovědět na nové požadavky a stát se výlučným dodavatelem
v oblasti správy celku služeb průmyslových instalací a který zajistí bezpečnost a kvalitu v jakémkoli okamžiku.“

 

Klíčové údaje

  • Více než 20 miliónů vyprodukovaných tun ročně

Výhody pro zákazníky

  • Specializované vybavení
  • Kvalifikovaní zaměstnanci
  • Kompletní řešení zajišťující bezpečnost a respekt vůči životnímu prostředí Řešení

Komplexní technická údržba na více místech

Více než 20 miliónů vyprodukovaných tun ročně

Specializované vybavení