Šanghaj-Pudong – Čína

Veolia podporuje růst měst v Číně

Za deset let se služby dodávky vody v Šanghaji-Pudongu staly světovou platformou odborných zkušeností uvádějící do praxe vrcholně inovační technologie v oblasti řízení sítí zásobování pitnou vodou.
 

Mimořádné výsledky

V Šanghaji řídí Veolia jednu z největších zakázek partnerství veřejného a soukromého sektoru pro správu čínských veřejných služeb dodávky pitné vody. Od roku 2002 se počet obyvatel okresu Pudong zvýšil o více než 1,5 milionu obyvatel. Velikost vodovodní sítě se zdvojnásobila a výroba nyní dosahuje téměř 1,5 milionu metrů krychlových vody denně, tj. více než dvojnásobek spotřeby v Paříži.
V současné době právě v Číně zásobuje Veolia pitnou vodou největší počet obyvatel.
 

Sledování 4 470 Km vodovodní sítě v reálném čase

Služby dodávky vody mají k dispozici kontrolní středisko vybavené poslední generací nástrojů na řízení vodovodních sítí. To umožňuje sledovat v reálném čase 34 úseků sítě zásobování pitnou vodou pomocí 400 měřicích přístrojů sloužících k lokalizování a zobrazování úniků nebo znečištění. Operátoři odpovědní za síť získají několika kliknutími přístup k 3D zobrazení veškerých instalací a k odpovídajícím technickým údajům. Systém je propojen se střediskem péče o zákazníky a umožňuje informovat obyvatele prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo SMS.
 
Régis Calmels,
generální ředitel společnosti Veolia v Číně

Naší výzvou je podporovat udržitelný rozvoj města při jeho nepřetržitém růstu a současně zlepšovat výkon služby. V Číně jde všechno velmi rychle, a to jak růst, tak i technologie. Musíte být neustále na špičce.“ 

Klíčové údaje

 • 3,7 milionu obyvatel má přístup k vodě 
 • 4 470 km sítí zásobování pitnou vodou
 • 1,5 milionu m3 vody za den
 • 100% dodržování kvality vody

 

Výhody pro zákazníka

 • Vynikající provozní úroveň: zlepšování výkonu sítě, sledování instalací v reálném čase, lepší kvalita distribuované vody
 • Řízení nákladů a investic
 • Vysoká spokojenost obyvatel s kvalitou služeb

Řešení

 • Úprava vody: projektování a výstavba, výroba, provoz a údržba
 • Doprava vody: koncepce a pokládání sítí, distribuce
 • Vztah se zákazníky: vztah se zákazníky a řízení prostřednictvím více informačních kanálů, správa účtů zákazníků, měření odběrů
 • Správa údajů a služeb smart: monitorování infrastruktur v reálném čase, plánování zásahů, dynamické řízení ochrany kulturního dědictví
 • Řízení a lidský kapitál: řízení zaměstnanců, průběžné vzdělávání

3,7 milionu obyvatel má přístup k vodě

100% dodržování kvality vody