Shell Pearl – Katar

Nulový tekutý odpad pro největší továrnu na zkapalňování plynu na světě

Veolia vyvinula unikátní proces na recyklaci odpadních vod vzniklých při zkapalňování plynu, kdy je 100 % opět použito přímo na místě. 

 

Nulový tekutý odpad ze zkapalněného plynu

Pearl GTL, se sídlem v Ras Laffanu, je největší továrnou na zkapalňování plynu na světě. Každý den vyprodukuje 140 000 barelů ropného ekvivalentu a z toho promění 120 000 na zkapalněný zemní plyn a na etan. Přání společnosti Shell a jejího partnera Katar Petroleum je následující: disponovat příkladnou instalací, která by neprodukovala žádný tekutý odpad a fungovala by v uzavřeném okruhu.

 

Optimalizace cyklu vody

Veolia byla, spolu s italskou společností Saipem a katarskou společností Al Jaber, vybrána pro koncepci a realizaci závodu na zpracovávání výtoků, který na denní bázi zpracuje 45 000 m3 vody, díky následujícímu biologickému procesu: ultrafiltrace, reverzní osmóza a na závěr vypařování a krystalizace. Tato voda je pak znovu použita v provozních procesech, a do přírody tak nic nevyteče.
 
Thierry Froment,
generální ředitel Oil & Gas, Veolia Eau Solutions & Technologies

Veolia je jedinou skupinou na světě, která je schopna garantovat tak velkou instalaci s ‚nulovým tekutým odpadem‘ a za použití svých vlastních technologií.

Výhody pro zákazníky

  • Striktní dodržování platných předpisů
  • Snížená environmentální stopa
  • Lepší společenská přijatelnost

 

Řešení

  • Zpracování a recyklace výtoků s „nulovým tekutým odpadem“: inženýrství – koncepce a realizace

100 % zpracované vody je  opět použito přímo v závodě

Snížená environmentální stopa