Tomago Aluminium – Austrálie

Veolia se stará o odpad a o průmyslovou údržbu ve společnosti Tomago Aluminium.

Tomago Aluminium svěřila společnosti Veolia správu nad veškerým sběrem, zpracováním a využitím odpadů produkovaných ve slévárně
v Newcastlu, v Novém Jižním Walesu, stejně jako služby průmyslové údržby jejích výrobních instalací. 
 

Globální správa veškerého odpadu

Již asi deset let poskytuje Veolia celou škálu služeb pro největší slévárnu Austrálie: spojené služby (vysokotlakové mytí, nakládka ve vakuu, třídění a recyklace materiálu, různé podružné služby spojené
s procesem tavení); zpracování odpadu a využití zdrojů (evakuování odpadu vzniklého během procesu výroby s cílem jejich využití, běžný odpad a recyklovatelný odpad, sběr nebezpečného tekutého odpadu); běžná údržba; služby pro ohnivzdorná zařízení (odebrání nádob a licích pánví, instalace, zprovoznění).
 

Bedlivě sledované indikátory výkonnosti

Aby byla Veolia schopná zaručit kvalitu svých služeb a mít možnost informovat zákazníky, zavedla určitý počet klíčových indikátorů výkonnosti, které měsíčně sleduje spolu se všemi dotčenými stranami. Reporting umožnil zvýraznit provozní dokonalost tohoto partnerství a byl mnohokrát oceněn za kvalitu svých výsledků v oblasti bezpečnosti a dopadů na životní prostředí. Veolia byla dokonce oceněna jako „referenční dodavatel“ díky kvalitě celku nabízených služeb.

Brett Jones,vedoucí odpovídající za smlouvu mezi Tomago Aluminium a Veolia Environnement

Toto globální partnerství nám umožňuje nabídnout společnosti Tomago Aluminium stejnou úroveň bezpečnosti a kvality na všechny služby, které zajišťujeme v závodě v Newcastlu. Jedná se o každodenní výzvu.

Výhody pro zákazníky

  • Jediná společnost zajišťující facility management
  • Rigorózní celek klíčových indikátorů výkonnosti
  • Snížení nákladů na správu
  • Bezpečnost zaměstnanců
  • Environmentální stopa pod kontrolou

 

Řešení

  • Komplexní technická údržba na více místech

Více než desetileté partnerství 

Snížení nákladů na správu