Vallourec – celý svět

Vallourec hodnotí vodní stopu svých závodů pomocí Wiix

Společnost Vallourec přejala nástroj vyvinutý společností Veolia pro sedm svých nejdůležitějších výrobních závodů.
 

Měřit dopad na vodní zdroje

Vallourec je specialistou na výrobu trubek pro ropný a plynový průmysl. Již deset let se zaměřuje na svoji spotřebu vody. Dnes tuto aktivitu prohlubuje díky tzv. „Water Impact Indexu“ (WIIX), což je pomocný rozhodovací nástroj, který vyvinula společnost Veolia a který umožňuje posuzovat dopady lidské činnosti na zdroje vody. Také nabízí metodologii správy využívaných zdrojů. Sedm nejdůležitějších závodů společnosti Vallourec bylo podrobeno kritériím Water Impact Indexu (WIIX): Saint-Saulve (dva závody, ocelárna a výrobna trubek) a Déville-lès-Rouen ve Francii, Mülheim a Rath v Německu, Youngstown ve Spojených státech a Belo Horizonte v Brazílii.
 

Objektivizovat své kroky

Tento přístup, založený na více kritériích, umožnil kvantifikovat a zvýraznit opravdové výzvy, kterým bude muset Vallourec čelit, spojené s nedostatkem vody a její kvalitou v určitých regionech. Tím, že se porovnalo několik instalací a několik operačních scénářů, mohla skupina objektivizovat a ospravedlnit nutnost realizovaných kroků ve svých závodech nebo kroků, které bude nutné provést v budoucnosti.

Jean-Louis Merveille,
ředitel trvale udržitelného rozvoje, Vallourec

Chceme překonat tradiční přístup, který je založený na množství odebrané vody v přírodě nebo v síti, a místo toho se soustředit na znalost dopadů, které na lokální zdroj vody má každý náš průmyslový provoz, s dvojitým cílem hierarchizovat naše budoucí cíle a naše akční plány, které se týkají správy zdrojů, a zároveň disponovat pedagogickým nástrojem tak, abychom toto mohli vysvětlovat uvnitř i vně firmy.

Výhody pro zákazníky

  • Lepší znalost dopadů na kvantitu a kvalitu vody
  • Správa vody založená na porovnatelných a objektivních datech

 

Řešení

  • Kontrola nad dopady na životní prostředí

7 nejdůležitějších závodů společnosti
Vallourec prošlo auditem

Lepší znalost dopadů na kvantitu a kvalitu vody