Vodárenské Sdružení Syndicat Des Eaux D’île-De-France (Sedif) – Francie

Nárok na vodu a vysoká kvalita služeb pro všechny

První vodárenské sdružení obcí v Evropě opět projevilo důvěru společnosti Veolia a v nové smlouvě, jejíž prioritou je solidarita, jí na dalších osm let svěřilo řízení svých veřejných služeb.
 

„Solidární Voda“ – Program dostupný všem obyvatelům

Veolia nabídla sdružení SEDIF zavedení kompletního programu dostupného všem obyvatelům bez ohledu na to, zda jsou přímými zákazníky či nikoliv. Program stanovuje pomoc při mimořádných událostech ohledně platby faktur nebo zátěže spojené se službou dodávky vody (šeky na dodávky vody, fond solidarity pro širší bydlení), asistenční řešení s cílem pomáhat při obtížných situacích (squatting, programované operace na zlepšení bydlení, znehodnocené spoluvlastnictví) a ve spolupráci s partnerskými sdruženími preventivní opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel o správné spotřebě a řízení jejich rozpočtu.

Alternativní přístup založený na odpovědnosti účastníků

Přístup společnosti Veolia vychází ze sdílené odpovědnosti jednotlivých stran zainteresovaných v dané službě: kolektiv, provozovatel a uživatel.
Umožňuje každému uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti:

 • právo na pomoc a rovnost u veřejných služeb pro uživatele a povinnost řízení jejich spotřeby,
 • oznamovací povinnost a povinnost závazku provozovatele v oblasti zavádění efektivních řešení,
 • povinnost veřejného orgánu bojovat proti vyloučení.

Veolia věnuje každý rok 1 % příjmu z prodeje vody na solidaritu pro obyvatele využívající služeb sdružení SEDIF. Po dobu trvání smlouvy částka dosáhne 25 milionů eur.
 
Louis-Marie Pons,
ředitel zákaznického centra Veolia ve Francii:

„Naší odpovědností je naslouchat našim zákazníkům bez ohledu na jejich ekonomickou a sociální situaci a nabídnout místním orgánům nestranné a spravedlivé řešení, aby k tak základní službě, jako je voda, měl přístup každý.“

 

Klíčové údaje

 • 560 319 zákazníků první služby dodávky s označením NF „Service Centre de relation client“ („Středisko péče o zákazníky“)
 • V roce 2012 získalo podporu 5 325 rodin
 • V roce 2012 bylo na charitu věnováno 1,71 milionu eur

Výhody pro zákazníka

 • Vysoká kvalita služeb pro všechny obyvatele
 • Společenská inovace

Řešení

 • Úprava vody: výroba, provoz a údržba
 • Doprava vody: distribuce, provoz a údržba
 • Vztah se zákazníky: vztah se zákazníky a řízení prostřednictvím více informačních kanálů, správa účtů zákazníků, měření odběrů
 • Správa údajů a služeb smart: monitorování infrastruktur v reálném čase, plánování zásahů, dynamické řízení ochrany kulturního dědictví, dálkový výpis stavu vodoměru, upozornění na únik vody
 • Řízení a lidský kapitál: řízení zaměstnanců, průběžné vzdělávání
 • Sociální a společenské projektování: program přístupu k vodě, sociální sazebník a zajištění podpory, dialog se zúčastněnými stranami, program zaměřený na regulaci spotřeby

V roce 2012 získalo podporu 5 325 rodin

V roce 2012 bylo na charitu věnováno 1,71 milionu eur