Naše reference

AUSTRÁLIE
Veolia zajišťuje nakládání s odpady v jižní části Sydney
ČÍNA
Veolia podporuje růst měst v Číně
Francie
Nárok na vodu a vysoká kvalita služeb pro všechny
ČESKÁ REPUBLIKA
Veškeré informace o dodávce vody díky smartphonu
Spojené státy americké
Veolia optimalizuje výkonnost služeb dodávky vody a čištění odpadních vod
Spojené království
Recyklujeme a využíváme odpady
Polsko
Zelená energie výrazně vzrůstá
Čína
Model energetické optimalizace
Ekvádor
Úplný program přístupu k vodě
Německo
Energeticky soběstačná čistírna odpadních vod
Francie
Veolia provozuje největší francouzskou stanici na výrobu energie z bioplynu
Jihoafrická republika
Voda pro průmysl a obyvatele
Rumunsko
Obnova kanalizace ukončila záplavy
Spojené státy americké
Sítě výroby tepla a chladu napomáhají k obnově měst
Svět
Vallourec hodnotí vodní stopu svých závodů pomocí Wiix
Evropa
Veolia na dálku řídí čištění nádrží ropných tankerů
Austrálie
Veolia se stará o odpad a o průmyslovou údržbu ve společnosti Tomago Aluminium.
Katar
Nulový tekutý odpad pro největší továrnu na zkapalňování plynu na světě
Austrálie
Rio Tinto důvěřuje společnosti Veolia v oblasti průmyslových služeb
Austrálie
Metan uhelných slojí, který také produkuje... vodu
Francie
Veolia spravuje technické služby a údržbu závodů PSA ve Francii
Kanada
K+S Potash se obrátila na společnost Veolia k zvýšení své produkce v Kanadě
Česká republika
Klimatizovaná šachta v hloubce 1 300 metrů
Spojené království
Nizozemsko
Mars využívá odpadní vody na zelenou energii
Norsko
Vysoce kvalitní recyklovaná voda pro lososy z chovných farem
Saudská Arábie
Veolia staví a provozuje odsolovací stanici v petrochemickém komplexu Sadara
Čína
L’Oréal snižuje environmentální stopu
Nizozemsko
V Joure, Nizozemsko, vyvinula Dalkia světově unikátní systém sušení pro nizozemského výrobce kávy Douwe Egberts Master Blenders (DEMB, dříve Sara Lee), s cílem zvýšit jeho výrobu tekuté kávy a snížit jeho uhlíkovou stopu.
Francie
Zavedením nejvhodnějšího řešení pro použité obaly se Veolii podařilo citelně zlepšit využití odpadů společnosti Danone.
Čína
Dodávka páry a elektřiny do chemického parku v Chongqingu
Maďarsko
Maďarská legislativa nařizovala výstavbu čistírny odpadních vod pro provoz v Nagykőrösu. Společnost Bonduelle se obrátila na společnost Dalkia, která okamžitě navrhla využití bioplynu získaného z organických látek pro výrobu páry.