Společnosti skupiny Veolia Energie v ČR

Skupina Veolia Energie v České republice působí v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském, Jihočeském a Karlovarském kraji a v Praze prostřednictvím osmi společností:

Veolia Energie ČR

Společnost Veolia Energie ČR tvoří čtyři regiony: Region Severní Morava, Region Střední Morava, Region Východní Morava a Region Čechy.

Region Severní Morava a Slezsko
Region Severní Morava a Slezsko je největší organizační jednotkou Veolie Energie ČR a zároveň jedničkou společnosti ve spalování biomasy. Geograficky je region rozdělený na oblast sever a východ.
 
Prostřednictvím jedné z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě (579 km) dodává tepelnou energii zhruba 175 tisícům domácnostíprůmyslovým podnikům, nemocnicím, obchodním střediskům, školám a dalším zákazníkům v Ostravě, Karviné, Havířově, Frýdku-Místku, Krnově a okolních městech a obcích.

Je také významným výrobcem elektřiny a poskytovatelem podpůrných a systémových služeb pro regulaci výkonů a přenosů energetické soustavy ČR (ČEPS).

Mezi největší zákazníky pro oblast sever patří OKK-Koksovny, RESIDOMO, SBD Vítkovice, SBD Nová huť, Pražské pivovary, Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, Mlékárna Kunín - provozovna Martinov, Dopravní podnik Ostrava, město Krnov, Krnovské škrobárny a lihovary, Pega, Kofola či Avion Shopping Park firmy IKEA.
Pro oblast východ to jsou zejména Havířovská teplárenská společnost, Distep, RESIDOMO, BYTservis-služby, SBD Drubyd, Lázně Darkov, Doly Karviná a Lazy společnosti OKD, řada průmyslových podniků, zejména v průmyslové zóně Karviná–Nové Pole (např.: Shimano, Baumann Springs, Sejong, Mölnlycke, GS Caltex, Gates Hydraulics) a také nemocnice ve městech Karviná, Havířov i Frýdek-Místek.
 
Teplo a elektřina v Regionu Severní Morava a Slezsko je vyráběna v šesti zdrojích: Elektrárna Třebovice, Teplárna Přívoz, Teplárna Krnov, Teplárna Karviná, Teplárna ČSA a Teplárna F-M.
 
Distribuci tepla a služby s tím spojené dále pak zajišťuje Závod distribuce a služeb rovněž geograficky rozdělený na oblast sever a východ.

Region Střední Morava
Region Střední Morava zásobuje teplem zhruba 44 tisíc bytů v Olomouci, Přerově a Novém Jičíně. Také vyrábí elektřinu a je jedním z nejdůležitějších poskytovatelů podpůrných služeb v České republice. Svým klientům navíc dodává páru o speciálních parametrech určenou pro náročnou technologii. Region Střední Morava provozuje v Olomouci jeden z nejmodernějších zdrojů v České republice – kotel s fluidním spalováním a spoluspalováním biomasy a také turbínu TG4 spuštěnou v roce 2010.

Největšími klienty jsou Olterm&TD Olomouc, Fakultní nemocnice Olomouc, ADM Prague, Olma, Nestlé Čokoládovny, Farmak, Univerzita Palackého Olomouc, Teplo Přerov, Precheza, PSP Technické služby, Meopta Přerov, Město Nový Jičín, Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín nebo Tonak. Region Střední Morava tvoří tři závody: Závod Teplárna Olomouc, Závod Teplárna Přerov a Závod Distribuce a služby.

Region Čechy
Region Čechy zastřešuje aktivity Veolie Energie v Čechách, v současné době konkrétně v Praze, kde má dlouholeté zkušenosti v oblasti poskytování multitechnických služeb (působí zde od roku 1991), dále v Kolíně, Mariánských Lázních, Roudnici nad Labem a dalších městech. Region Čechy, který zahrnuje dceřiné společnosti Veolia Energie Kolín a Veolia Energie Mariánské Lázně, zásobuje teplem zhruba 28 tisíc domácností a další klienty z nejrůznějších odvětví.

Klienty jsou např. Magistrát Hlavního města Prahy, Městská část Praha 1, Městská část Praha 16 – Radotín, Pražské vodovody a kanalizace, Eltodo, Palác Křižík, MTH Kolín, TPCA, Bioferm Kolín, Eligo, lázeňské budovy a nemocnice v Mariánských Lázních a další zákazníci z nejrůznějších odvětví.

Veolia Energie ČR jako celek byla v roce 2013 recertifikována dle norem ČSN EN ISO 14001 (systém EMS), ČSN OHSAS 18001 (systém bezpečnosti práce) a ČSN ISO 9001 (systém kvality).

------------------------------
Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
IČO: 451 93 410
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.  B 318.
info@veoliaenergie.cz
 

Veolia Energie Praha

Veolia Energie Praha, a.s., od 1. června 2016 převzala společnost Pražská teplárenská LPZ, a.s. Transakci koncem května schválil Úřad na ochranu hospodářské soutěže. 
Veolia Energie Praha, a.s., je členem skupiny Veolia Energie v České republice, která patří do skupiny Veolia. Tepelnou energii dodává pražským domácnostem, institucím a firmám zejména na levém břehu Vltavy, kde provozuje lokální plynové zdroje.

 

Základní údaje:
 
Celkový tepelný výkon: 525 MWt
Teplovodní síť: 117 km
Počet zaměstnanců: 94
2 centrální zdroje: Veleslavín a Juliska
28 plynových kotelen, 128 kotlů
 
Zákaznické portfolio tvoří ze 73 % byty (55 000) a z 27 % nebytové objekty (obecní a terciární sféra). 

Vedení společnosti:

ředitel
Jan Zdrálek
předseda představenstva
Ing. Josef NOVÁK
členové představenstva 
Ing. Martin BRŮHA
Ing. Reda RAHMA
 
předseda dozorčí rady
Philippe GUITARD
členové dozorčí rady 
Ing. Miluše POLÁKOVÁ 
Mgr. Jan HRABÁK, Ph.D.
 
Kontakt:
Veolia Energie Praha, a.s.
Enterprise Office Centrum, Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 221 511 925
obchod@veolia.com
www.vecr.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20284.  IČO: 03669564, DIČ: CZ03669564

AmpluServis

AmpluServis má dlouholetou zkušenost v oblasti služeb spojených s opravami, údržbou, rekonstrukcí a montáží energetických zařízení (kotlů, čerpadel, ventilátorů, parních turbín, generátorů, horkovodů, parovodů apod.) v teplárnách a elektrárnách, v průmyslu chemickém, petrochemickém, potravinářském, hutnickém a dalších odvětvích. Poskytuje také expertní služby (revize vyhrazených elektro, tlakových, plynových a zdvihacích zařízení), chemické služby (především rozbory paliv, průmyslových vod a olejů), služby vibrační diagnostiky, termovize, rentgeny svarů atd.

AmpluServis je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Má vytvořen inspekční orgán na inspekční postupy pro kotle, tlakové nádoby a vibrační diagnostiku, který získal akreditaci Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Zákazníky jsou mateřská společnost Veolia Energie ČR a sesterská Veolia Energie Kolín, ČKD Praha DIZ, ADM Prague, Siemens Industrial Turbomachinery, ArcelorMittal Ostrava, Veolia Utilities Žiar nad Hronom, Knauf Insulation atd.

Klíčové údaje za rok 2014
Obrat: 315 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 153
 
---------------
AmpluServis, a.s.
ul. Elektrárenská 5558 
709 74 Ostrava – Třebovice 
IČO: 651 38 317
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1258
ampluservis@veoliaenergie.cz 
 

Veolia Energie Kolín

Veolia Energie Kolín ekologicky šetrným způsobem vyrábí a dodává teplo do více než osmi tisíc domácností, dále pak úřadům, organizacím, školám a průmyslovým klientům ve městě. Tepelnou energii dodává jak v páře na primární straně, tak v teplé vodě na straně sekundární. Vyrábí také elektřinu v kogeneračním cyklu a pomocí malé vodní elektrárny na řece Labi a zároveň dodává páru pro technologie místních chemických a potravinářských firem. Od roku 2008 poskytuje podpůrné služby pro ČEPS.

V roce 2010 společnost realizovala dvě významné investiční akce v celkové hodnotě přes 100 milionů korun – výstavbu nové zcela zakryté gravitační vykládky paliva a nové skládky paliva v uzavřených silech. Díky těmto moderním zařízením se podařilo eliminovat emise uhelného prachu a hluku ze skladování uhlí, což přispělo ke zlepšení životního prostředí ve městě. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří distribuční společnost MTH Kolín, Paramo – hospodářské středisko Kolín, Bioferm Kolín či Správa městských sportovišť Kolín. Veolia Energie Kolín byla v roce 2010 recertifikována dle norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

Klíčové údaje společnosti Veolia Energie Kolín za rok 2014
Obrat: 414 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 66
Prodej tepla: 859 TJ
Prodej elektřiny: 61 GWh
Instalovaný tepelný výkon: 227 MWt
Instalovaný elektrický výkon: 19,2 MWe
Délka primárních sítí: 28 km
Délka sekundárních sítí: 0,3 km

---------------
Veolia Energie Kolín, a.s.
Tovární 21
280 63 Kolín V.
IČO: 45148091
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1523
info.kolin@veoliaenergie.cz

Veolia Energie Mariánské Lázně

Veolia Energie Mariánské Lázně je výrobcem a dodavatelem tepla pro více než 3 300 domácností ve městě Mariánské Lázně a řadu zákazníků z lázeňského, zdravotnického a hotelového sektoru. Patří mezi ně například známý hotel Falkensteiner Grand Spa Hotel Marienbad nebo Nemocnice Mariánské Lázně. Od roku 2010 společnost navíc vedle centrálního zdroje a primárních sítí pronajímá a provozuje na základě dlouhodobé smlouvy také sekundární sítě a výměníkové stanice, díky čemuž výrazně upevnila pozici dálkového vytápění ve městě.

Veolia Energie Mariánské Lázně tedy spravuje celý tepelný systém od výroby až po distribuci koncovým uživatelům, což v praxi znamená dodávky tepla a teplé užitkové vody přímo odběratelům za mnohem příznivější ceny. Vedle výroby a distribuce tepla se Veolia Energie Mariánské Lázně zabývá rovněž výrobou elektrické energie v kogeneračním cyklu. Společnost byla v roce 2007 recertifikována dle normy ČSN OHSAS 18001.

Klíčové údaje společnosti Veolia Energie Mariánské Lázně za rok 2014
Obrat: 150 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 22
Prodej tepla: 247 TJ
Prodej elektřiny: 2,6 GWh
Instalovaný tepelný výkon: 53 MWt
Instalovaný elektrický výkon: 1,2 MWe
Délka primárních sítí: 19,5 km
Délka sekundárních sítí: 9,4 km

------------
Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.
Nádražní náměstí 294
Úšovice
353 01 Mariánské Lázně
IČO: 49790676
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Plzni oddíl C, vložka 4776.
info.ml@veoliaenergie.cz

Veolia Průmyslové služby ČR

Veolia Průmyslové služby ČR představuje pro Veolii světovou referenci v oblasti těžebního provozu a průmyslu. Je totiž exkluzivním dodavatelem všech energií potřebných pro průmyslovou činnost hlavního zákazníka - největší těžební společnost v České republice OKD. Veolia Průmyslové služby ČR zajišťuje dodávku a distribuci elektrické energie a výrobu tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu pro doly OKD prostřednictvím předávacích míst, která se nacházejí na povrchu.

Objem dodávek stlačeného vzduchu řadí Veolii mezi nejvýznamnější dodavatele této komodity na světě.

Klíčové údaje společnosti Veolia Průmyslové služby ČR za rok 2014
Obrat: 1,6 mld. Kč
Počet zaměstnanců: 272
Výroba tepla: 900 TJ
Distribuce elektřiny: 821 GWh
Prodej stlačeného vzduchu 1 042 mil. Nm3

Veolia Průmyslové služby ČR má dvě dceřiné společnosti: Veolia Komodity ČR a Veolia Powerline Kaczyce.

---------------
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
Zelená 2061/88a
Mariánské Hory
709 00 Ostrava
Doručovací číslo: 70974
IČO: 27826554
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 3722. 
info.vps@veoliaenergie.cz

 

Veolia Komodity ČR

Veolia Komodity ČR, dceřiná společnost Veolie Průmyslové služby ČR, je jedním z největších alternativních obchodníků s elektřinou a plynem na českém trhu.

Klíčové údaje 2015
Obrat: 2,5 mld. Kč
Počet zaměstnanců: 8
 

Veolia Powerline Kaczyce

Veolia Powerline Kaczyce, dceřiná společnost Veolie Průmyslové služby ČR, nakupuje a distribuuje elektrickou energii v Polsku.

Klíčové údaje za rok 2013
Obrat: 445 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 13

 

Olterm & TD Olomouc

Olterm & TD Olomouc, společný podnik Veolie Energie ČR (66 %) a Statutárního města Olomouc (34 %), distribuuje teplo a provozuje lokální kotelny v Olomouci a okolí. Teplem zásobuje téměř 26 tisíc domácností, školy a podniky z terciární a komerční sféry. Zároveň od roku 1997 provozuje Plavecký bazén Olomouc, kde se společnost Veolia Energie ČR podílela spolu s městem na projektu rekonstrukce a výstavbě nových atrakcí, mezi které patří zejména Aquacentrum Delfínek.

Olterm & TD Olomouc ke konci roku 2010 úspěšně dokončil zavádění integrovaného systému řízení dle norem ČSN EN ISO 9001:2009; ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008, což znamená další významný krok v procesu neustálého zlepšování v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Klíčové údaje za rok 2014
Obrat: 343 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 78
Prodej tepla: 583 TJ
Instalovaný tepelný výkon: 23 MWt
Délka primárních sítí: 10 km
Délka sekundárních sítí: 12 km

-----------------
Olterm & TD Olomouc, a.s. 
Janského 469/8, Povel 
779 00 Olomouc 
www.olterm.cz
info@olterm.cz 
 

Mezi dceřiné společnosti se řadí i Institut environmentálních služeb.
 

Institut environmentálních služeb

Institut environmentálních služeb (IES) je vzdělávací a tréninkovou organizací francouzské nadnárodní společnosti Veolia Environnement (VE). Od roku 2002 působí v České republice a na Slovensku a s některými produkty, službami či vzdělávacími akcemi také v dalších evropských zemích. IES je významnou součástí mezinárodní sítě tréninkových center VE, tzv. Campusů VE. Od roku 2004 má IES zaveden a certifikován integrovaný systém řízení (ISO 9000, EMS 14000 a OHSAS 18000). IES je společným podnikem společnosti Campus VE France (40 %), Veolia Voda prostřednictvím Pražských vodovodů a kanalizací (30 %) a společnosti Veolia Energie ČR (30 %). IES má vzdělávací centra v Praze, Ostravě a Banské Bystrici a zastoupení v Teplicích.

Hlavní oblasti činnosti IES

  • Vzdělávání a trénink (hlavní předmět podnikání).
  • Služby v oblasti lidských zdrojů (např. Assessment Centrum/Development Centrum, systémy hodnocení pracovníků).
  • Technická pomoc a poradenství při implementaci systému managementu jakosti (QMS), environmentálního managementu (EMS) a managementu bezpečnosti práce (OHSAS).
  • Nakladatelství a vydavatelství (periodika a monotematické odborné i populárně naučné publikace v celkovém nákladu 110 tisíc výtisků; propagační a tréninkové filmy).
  • Poradenství v oblasti finanční podpory z fondů Evropské unie

 
Klíčové údaje společnosti IES za rok 2014
Obrat: 26,27 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 12
Počet realizovaných vzdělávacích akcí: 1 556
Počet tréninkových hodin: 80 160
Počet účastníků vzdělávacích akcí: 11 343
Počet účastníků vzdělávacích akcí IES od zahájení jeho činnosti: 109 643

Více informací: www.institutes.cz