old Veolia v České republice

My ve skupině Veolia vycházíme z poznání, že lidé jsou součástí přírody a celý ekosystém naší planety je provázaný společnými vazbami. Stejně tak společnosti skupiny ve vzájemné spolupráci a synergii vytváří jeden funkční celek. S našimi téměř 7 000 kolegy jsme tady pro vás, ať už potřebujete VODU, ENERGII nebo ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Jsme #jednaVeolia.

Veolia je předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu. Zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod a poskytuje know-how v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury vycházející z dlouholetých zkušeností.

V České republice působí od roku 1996.

 

Veolia je jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla v České republice a poskytuje podpůrné služby pro Českou přenosovou soustavu. V České republice působí od roku 1991 a to v kraji Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji a v Praze. Je také významným nezávislým producentem elektrické energie a kromě dodávek tepla a elektřiny zajišťuje svým klientům komplexní energetické služby.

Divize využití odpadů skupiny Veolia nabízí komplexní služby v oblasti nakládání s odpady s ohledem na jejich maximální využití nebo recyklaci před případným odstraněním.  V rámci skupiny zároveň zajišťuje spolehlivé a ekonomicky efektivní druhotné využití vedlejších produktů z vodárenství a energetiky, to vše při dodržování přísných požadavků na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. 

Voda
Voda

KLÍČOVÉ ÚDAJE 2017
 
3,6 miliónů zásobovaných obyvatel

1 048 partnerů z řad měst a obcí

25 průmyslových partnerů

4 669 zaměstnanců

Obrat: 16,5 mld. Kč

Energie
Energie

KLÍČOVÉ ÚDAJE 2017
 
Dálkovým teplem zásobujeme 325 284 domácností

2 223 zaměstnanců

Obrat: 11,5 mld. Kč

4 095  GWh prodané elektřiny

15 417 TJ prodaného tepla

145 505 GJ prodaného chladu

Odpady

KLÍČOVÉ ÚDAJE 2017

163 200 tun využitých odpadů a vedlejších produktů

13 400 tun odstraněných odpadů

91 zaměstnanců

Obrat: 267,134 mil. Kč

90 obsluhovaných průmyslových závodů

2 obsluhovaná zdravotnická zařízení

3 průmyslové čistírny odpadních vod 

8 stacionárních zařízení