Etika a předpisy (Compliance)

Nulová tolerance k neetickému jednání, korupci i diskriminaci je tradiční součástí Smyslu činnosti Veolia. Všechny tyto hodnoty jsme vepsali do našeho Etického kodexu a zároveň jsme přijali Protikorupční etický kodex.

Od roku 2004 u nás funguje Etická komise, která dohlíží na dodržování firemního Etického kodexu a prověřuje jakákoliv podezření. Podněty přijímá anonymně skrze aplikaci Whispli. 

Kodex manažerského chování je nepostradatelným nástrojem budování firemní kultury naší společnosti. Jeho východiskem je pět základních hodnot: odpovědnost, solidarita, respekt, inovace a orientace na zákazníka.
 

PDF
Etický kodex (341.53 KB)
PDF
Protikorupční etický kodex (162.75 KB)
PDF
Kodex manažerského chování (757.62 KB)

 

Veolia ve všech svých činnostech usiluje o podnikání, které je dlouhodobě udržitelné. To v dnešní době není možné vybudovat bez dodržování etických a právních norem a bez nulové tolerance korupce a diskriminace. Compliance pro skupinu Veolia není pouze o řízení rizik, ale představuje katalyzátor pozitivních změn v organizaci a příležitost dělat věci správně. Současně je i jasnou konkurenční výhodou.
Philippe Guitard
Ředitel Veolia Česká republika, Ředitel Veolia pro střední a východní Evropu

Příručka pro dodržování zákona o ochraně hospodářské soutěže a související školení pomáhají našim zaměstnancům zorientovat se na místním trhu a pomoci k budování zdravého a spravedlivého byznysového prostředí. V každé fázi nákupu reflektujeme naše závazky k udržitelnému rozvoji a náš Dodavatelský kodex pro odpovědný nákup. Celý segment průmyslových služeb (výkopové práce, údržba potrubí, budov a zařízení, technologických celků atd.) je decentralizovaný a zajišťují si jej přímo jednotlivé lokální společnosti. Našimi dodavateli jsou tak zejména malé a střední firmy, ale i několik velkých nadnárodních korporací.

PDF
Příručka pro dodržování zákona o ochraně hospodářské soutěže (4.55 MB)
PDF
Dodavatelský kodex pro odpovědný nákup (1.09 MB)

 

Důležitá je pro nás také spolupráce s neziskovými organizacemi, které vytvářejí chráněná pracovní místa pro své klienty se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním. V roce 2019 Veolia objednala služby a dodávky od firem zaměstnávající osoby se ZTP za přibližně 13 milionů korun.