Odvádění a čištění odpadních vod

Součástí vodního cyklu je kromě výroby pitné vody také odvádění odpadní vody a její čištění. Čištěním odpadních vod přispívá Veolia Voda k ochraně životního prostředí i k ekonomickému rozvoji měst a obcí, a zvyšuje tak kvalitu života jejich obyvatel.

Čistírna odpadních vod
Odpadní vody, tedy veškerá použitá voda, jsou odváděny kanalizací. Kanalizační síť sestává z kanalizační přípojky a veřejného systému kanalizačního potrubí, které je pravidelně udržováno a kontrolováno, aby se zabránilo ucpání nebo korozi.

Odpadní voda je kanalizací dopravena do čistírny odpadních vod, která je umístěna většinou v nejníže položeném místě daného území. Pokud musí voda cestou v terénu překonat převýšení, používají se k jejímu přečerpání kanalizační čerpací stanice.

V čistírnách podstupuje odpadní voda několikastupňové čištění, v rámci kterého jsou z ní odstraněny organické látky a chemická znečištění.

Při prvním stupni čištění je odpadní voda mechanicky zbavena pevných nerozpustných částic. K tomu je použito česlí, lapačů písku, lapačů štěrku, lapačů tuku a primární usazovací nádrže. V této fázi je voda zbavena přibližně 70 % pevných částic.

Druhým stupněm je smíchání odpadní vody s kulturou bakterií, tzv. aktivovaným kalem. Bakterie odstraní z vody organické látky, jimiž se živí, a amoniakální dusík převedou na plynný dusík, který přejde do atmosféry.

 

Čištění odpadních vod
Vyčištěná odpadní voda je vrácena zpět do přírodního cyklu a stává se znovu součástí řek a moří, aniž by narušila přirozenou rovnováhu životního prostředí.

Recyklovaná voda poskytuje bezpečnou alternativu pitné vody k různým účelům, kdy není vyžadována kvalita pitné vody. Jde o využití vody v zemědělství, průmyslu, při údržbě městských částí (zalévání trávníků, čištění cest) apod. Recyklování vody je klíčovou součástí v aktivitách udržitelného rozvoje.