Ekonomika a vztahy

Skupina Veolia dbá na dobré vztahy se všemi dodavateli, akcionáři a zákazníky, kterým se zavazuje k dobrovolnému plnění nadstandardních zákaznických limitů. Firma má vlastní etický kodex a realizuje odpovědnou strategii nákupu. Skupina Veolia vede prostřednictvím vlastních výchovně vzdělávacích projektů širokou veřejnost k ochraně životního prostředí a pečuje o rozvoj místních komunit.

Zákazníci

Naše obchodní vztahy s klienty jsou založené na strategii dlouhodobého partnerství. Usilujeme o to být stálým, spolehlivým a důvěryhodným partnerem, který naslouchá potřebám a požadavkům zákazníků a realizuje jejich očekávání v praxi. Úspěšně při tom využíváme našeho bohatého know-how získaného dlouholetým působením na trhu v České republice. Jsme stále inovativní, což nás odlišuje od konkurence, a přinášíme nová a efektivní řešení pro naše partnery.

 
Etika a compliance

Etický kodex Veolia
PDF - 416.94 KB

Oblast dodržování etických a právních norem, nulová tolerance korupce, diskriminace a kartelových dohod patří trvale k prioritám skupiny Veolia. Etický kodex je závazný pro všech 174 000 zaměstnanců na pěti světových kontinentech.
Společnost VEOLIA ENVIRONNEMENT, S.A. ​je kótována na burze Euronext (Paříž, Francie), na obchodování s jejími finančními instrumenty se tedy vztahuje francouzské trestní právo a směrnice týkající se zneužití obchodních informací (insider trading).