Společnosti Divize Využití odpadů

Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.

Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.
Huťská 1379
272 01 Kladno
IČO: 056 47 550
www.veolia.cz 
EKOSEV, s.r.o.

Společnost EKOSEV, s.r.o., poskytuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady, ekologie a ochrany životního prostředí již od roku 1999. Její hlavní činností je nakládání s odpady s ohledem na jejich maximální využití nebo recyklaci před případným odstraněním.

EKOSEV, s.r.o.
Huťská 1379
272 01 Kladno
IČO: 259 15 819
www.ekosev.cz
Envir s.r.o

Envir s.r.o
Huťská 1379
272 01 Kladno
IČO: 287 71 419
 
Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.
Veolia Vedlejší produkty ČR zajišťuje v rámci skupiny Veolia spolehlivé a ekonomicky efektivní druhotné využití vedlejších produktů z vodárenství a energetiky, to vše při dodržování přísných požadavků na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Veolia Vedlejší produkty ČR je členem Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP), která se zabývá zkoumáním vedlejších energetických produktů ve stavebním průmyslu, přípravou technických podmínek pro jejich využití a podílí se také na přípravě podkladů pro příslušnou legislativu. 

Společnost je oprávněnou osobou dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech k nakládání mj. kategorií odpadů č. 10 - odpady z tepelných procesů a č. 19 - odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely. 

Vznik společnosti Veolia Vedlejší produkty ČR představuje pro Veolii pozitivní synergický efekt. Divize Voda provozuje 417 čistíren odpadních vod. Divize Energie vlastní či provozuje 12 elektráren a tepláren, které produkují vedlejší energetické produkty na 41 uhelných a 4 biomasových kotlích. 
 

Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.
Dělnická 6082/34
Poruba, 708 00
IČO: 247 15 964
Tel.: +420 596 609 353