Vodní audit

efektivní hospodaření s vodou v průmyslovém podniku

Nedostatek vody způsobený suchem je celosvětovým problémem. Průmyslové podniky tak čelí novým rizikům spojených s nakládáním a především šetřením vodou. Společnost VEOLIA nabízí takovým podnikům možnost zpracování vodního auditu, který povede k optimalizaci hospodaření s vodou.

 • komplexní analýza vodního hospodářství
 • hodnocení spotřeby vody v podniku
 • identifikace možných rizik
 • návrh inovativních opatření
 • auditní činnost s podporou dotací pro malé a střední podniky
 • zajištění financování v rámci dostupných dotačních titulů (např. MPO)
 • realizace vybraného řešení
 • provozování realizované technologie
 • zaškolení obsluhy
 • možnost investice formou EPC
 • optimalizace výrobního postupu
 • modernizace vodárenské technologie
 • zvýšení efektivity distribuční sítě
 • recyklace procesní vody
 • využití srážkových vod
 • a další

VEOLIA V ČÍSLECH

2,7 mil. zásobovaných obyvatel
890 050 smluvních zákazníků
1050 partnerů z řad měst a obcí

Reference

Skupina Veolia provozuje formou outsourcingu vodohospodářská zařízení 25 průmyslovým partnerům. Zajišťuje také externí výrobu a čištění odpadních vod na již provozovaných zařízeních.

 • ČOV Jilemnice - testování úpravy vyčištěné odpadní vody na recyklaci pro průmyslové využití
 • ČOV Sokolov - testování úpravy vyčištěné odpadní vody na recyklaci pro průmyslové využití
 • Výroba sladu - testování recyklace odpadních vod zpět pro průmyslové využití
 • ÚČOV Praha - úprava vyčištěné odpadní vody na vodu pro výrobu piva Erko
 • Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – pilotní kontejnerová jednotka pro úpravu vyčištěné OV
 • ISOTHERM, s.r.o. (Kaplice) - studie nakládání s OV z brusek skla a dalších strojů
 • Magna Exteriors s.r.o. (Nymburk) - studie recyklace OV z proplachovadla

Kontakt

 • VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

recepce C, Na Florenci 2116/15,
Nové Město, 110 00 Praha 1
 

Ing. Martin Lukeš

 • Stoková síť
 • Vodovodní síť
 • Metrologie

Mobil: +420 720 071 144
Email: [email protected]

Skupina VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA je předním dodavatelem služeb v oblasti vodního, energetického
a oběhového hospodářství již od roku 1996. Nabízí komplexní, technologicky vyspělá, nákladově efektivní a ekologicky udržitelná řešení pro města, obce a jejich obyvatele, pro průmyslové společnosti i terciární
sféru.
V roce 2019 zásobovala Veolia 2,7 milionů obyvatel pitnou vodou a 330 tisíc domácností dálkovým teplem. Je největší referencí na českém vodohospodářském trhu v oblasti výroby a distribuce pitné vody
a odvádění a čištění odpadních vod.

Vodní audit je komplexní analýzou vodního hospodářství daného podniku. Zabývá se jak primárními zdroji vody a využíváním vody v celém výrobním procesu, tak i nakládáním s vodami odpadními.